Novinky - oznamy

34. cez rok - Krista Kráľa, 22.11.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 22. 11.

8:00, 10:00, 11:30, 18:30

youtube.com/KostolHajik

Pondelok, 23. 11.

18:00

youtube.com/KostolHajik

Utorok, 24. 11.

18:00 žiacka – Sv. vietnamskí muč.

youtube.com/KostolHajik

Streda, 25. 11.

7:00 Sv. Kataríny

youtube.com/KostolHajik

Štvrtok, 26. 11.

18:00  + adorácia do 20:30

youtube.com/KostolHajik

Piatok, 27. 11.

18:00 – za mládež

youtube.com/KostolHajik

Sobota, 28. 11.

18:30 – Duchovné cvičenia sv. Ignáca

youtube.com/KostolHajik

Nedeľa, 29. 11.

8:00, 10:00, 11:30, 18:30 - 1. adventná

youtube.com/KostolHajik

Pozývame vás  na verejné bohoslužby do kostola v maximálnom počte 250 sediacich účastníkov (šachovnicové sedenia) za obvyklých podmienok: zdravie, rúško, odstup, dezinfekcia. Naďalej platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 ľudí okrem bohoslužieb.

O upratovanie kostola v pondelok a v piatok prosíme skupiniu č. 2:  r. Zuskáčová, Ružbarská, Gabajová (6 ľudí).

Kostol otvorený denne od 8:00 do 18:00  k osobnej modlitbe.

Spovedˇ, max. 15 min.: od pondelka do soboty od 16:30 do 18:00 v priestore pre matky s detˇmi, v stredu 6:30 - 7:00, v nedelˇu 30 minu´t pred sv. omsˇou. 

Administrati´vne veci si môžete vybaviť  v rovnakom cˇase ako spovedˇ.

Úplné odpustky za duše v očistci je teraz možné získať návštevou cintorína počas celého mesiaca november.

Počas týždňa môžete do kostola ku oltáru priniesť fotografiu (obrázok) svojho obľúbeného svätého alebo fotografiu vášho zomrelého príbuzného. Tvoríme okolo oltára „Naše spoločenstvo svätých“.

Sviečka za nenarodené deti (1 €) - podpora prolife organizácií.

Sladká pomoc pre misie (čokoládka za 0,50 €) + manželský kalendár 2021 (7 €).

Na budúcu 1. adventnú nedeľu bude požehnanie adventných vencov na začiatku každej sv. omše, ktoré budú okrem dohodnutého úmyslu obetované za zomrelých kňazov, ktorí požehnane pôsobili v našich životoch. Prineste si svoje adventné vence alebo aspoň sviece z neho. Taktiež bude zbierka pre potreby Katolíckej charity.