Novinky - oznamy

2. adventná – 6.12.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 6. 12. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30 Roráty – žiaci 11:30
Pondelok, 7. 12. 7:00, 18:00 Roráty - dospelí
Utorok, 8. 12. 7:00, 17:00, 18:30 - žiacka Roráty – žiaci
Streda, 9. 12. 7:00  
Štvrtok, 10. 12. 7:00, 18:00  + adorácia do 20:30 Roráty - dospelí
Piatok, 11. 12. 7:00, 18:00 – za mládež Roráty – žiaci
Sobota, 12. 12. 18:30 Duchovné cvičenia sv. Ignáca
Nedeľa, 13. 12. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30 – 3. adventná  

Vzhľadom na situáciu v spoločnosti otvárame v našom kostole ranné bohoslužby o 7:00 v pracovných dňoch. Pozývame vás na roráty – chudobnú cestu, cestu k Bohu. Večerné sv. omše môžeme prenechať žiakom. Vstup do kostola za obvyklých podmienok: zdravie, odstup, rúško, dezinfekcia.

Žiaci, deti, zoberte si adventný kalendár a obrázky. Otázky na súťaž v nedeľu a v utorok.  V utorok, piatok a v nedeľu o 11:30 bude téma pre deti, v pondelok a vo štvrtok téma viac pre dospelých. Kto je ochotný pomôcť pri príprave stretnutí, nech príde do sakristie v pondelok po večernej sv. omši.

O upratovanie kostola v pondelok a v piatok prosíme skupinu č. 4: r. Michalková, Melová, Kubánková (po dohode aj inokedy ako v po a pi).  

Keďže spoločná sv. spoveď v tomto roku pred Vianocami nebude, pozývame vás spovedať sa priebežne: od pondelka do soboty ráno 6:30 – 7:00 (i po sv. omši), večer od 16:30 do 18:00, v stredu len ráno 6:30 - 7:00, v sobotu len večer. Čaká sa v priestore pre rodičov s detˇmi, spovedá sa v kancelárii farnosti.

Info - Birmovka 2021. Príprava na birmovku začne až po zrušení zákazu stretávania sa viac ako 6 ľudí

Tip manželom pre manželky: manželský kalendár 2021 (7€). Kúpou kalendára podporíte Rodinkovo – diecézne rodinné centrum  v Belušských Slatinách.

Deti, zoberte si obrázok s témou dnešného evanjelia.

Pre potreby Katolíckej charity sme obetovali 1550,00 € V mene charity Pán Boh odplať za váš milodar.

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie utorok. 7:00, 17:00 a 18:30. Zavätenie detí Panne Márii.