Novinky - oznamy

3. adventná – 13.12.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 13. 12. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30 Roráty – žiaci 11:30
Pondelok, 14. 12. 7:00, 18:00 Roráty - dospelí
Utorok, 15. 12. 7:00, 18:00 - žiacka Roráty – žiaci
Streda, 16. 12. 7:00  
Štvrtok, 17. 12. 7:00, 18:00  + adorácia do 20:30 Roráty - dospelí
Piatok, 18. 12. 7:00, 18:00 – za mládež Roráty – žiaci
Sobota, 19. 12. 18:30 Duchovné cvičenia sv. Ignáca
Nedeľa, 20. 12. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30  

Dnes je zbierka na kostol. Ak chcete svojim darom prispieť ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek pri východe. Pán Boh odplať!

Vzhľadom na situáciu s Covid-19 pozývame na ranné sv. omše o 7:00 dôchodcov a ľudí, ktorí sa chcú cítiť bezpečnejšie. Večerné sv. omše prenechajme  žiakom.

Roráty 2020 – Chudobná cesta, cesta k Bohu. V utorok, piatok a v nedeľu o 11:30 bude téma pre deti, v pondelok a vo štvrtok téma viac pre dospelých. Žiaci, deti, zoberte si adventný kalendár a obrázky. Kto je ochotný pomôcť pri príprave stretnutí, nech príde do sakristie v pondelok po večernej sv. omši.

Ďakujeme za upratovanie kostola a od pondelka prosíme upratovať skupinu č. 5: r. Tumová, Škvareková, Bašková.

Tip manželom pre manželky: manželský kalendár 2021 (7€). Kúpou kalendára podporíte Rodinkovo – diecézne rodinné centrum  v Belušských Slatinách.

Ďakujeme deťom, že sa podelili so svojimi mikulášskými darčekmi pre chudobné deti. Deti, zoberte si obrázok s témou dnešného evanjelia.

Sv. omše môžete online sledovať na: youtube.com/KostolHajik

Predvianočná sv. spoveď. Pozývame vás na sv. spoveď priebežne: pondelka až piatok ráno 6:30 – 7:00 (i po sv. omši), večer od 16:30 do 18:00, v stredu len ráno 6:30 - 7:00, v sobotu len večer od 16:30 – 18:30. Čaká sa v priestore pre rodičov s detˇmi.