Novinky - oznamy

Vianoce 2020 / Nový rok 2021

Bohoslužby a aktivity vo farnosti Žilina Hájik počas Vianoc 2020/2021

Verejných bohoslužieb sa môžeme zúčastniť v počte najviac 125 osôb.
Podmienky: zdravotný stav bez respiračných chôrob, pri vstupe do kostola si dezinfikovať  ruky, mať prekryté ústa i nos rúškom, rozostupy.

Po naplnení kapacity kostola (125) ďalších 25 osôb bude pozvaných sledovať bohoslužbu v pastoračnom centre. Ostatným sa hneď ponúkne sv. prijímanie a môžu prísť na inú sv. omšu alebo sledovať bohoslužbu online.

Pre pocitovú i skutočnú bezpečnosť budeme slúžiť viac sv. omší, aby sme dosiahli rozptyl osôb. Počas omší sa nespieva, len sa započúvajme do spevov organistu.
Bohoslužby prenášame cez youtube kanál: KostolHajik
_______________________________________________________________________________

Nedeľa, 20. 12. - 4. adventná nedeľa,
8:00, 10:00, 11.30 (ukončenie rorátov), 15:30 (pre starších), 17:00, 18:30
Betlehemské svetlo bude v predsieni farského kostola od 9:00.
Spovedanie počas každej svätej omše

Pondelok - 21. 12.,
7:00, 18:00, spovedanie od 6:30 a od 16:30

Utorok, 22. 12.,
7:00, 18:00, spovedanie od 6:30 a od 16:30

Streda, 23. 12.,
7:00, spovedanie od 6:30

Štvrtok, 24. 12. - Štedrý deň – sv. Adama a Evy,
15:00 + 16:30 Vigília Narodenia Pána – sv. omše za účasti detí + požehnanie betlehemov

Piatok, 25. 12. - Narodenie Pána,
štvrtok 22:00 + 00:00 – polnočná, 8:00, 10:00, 11:30, 15:00 sv. omša k Božiemu milosrdenstvu – pre starších a ľudí, ktorí sa chcú viac modliť za ukončenie súčasnej situácie, 17:00, 18:30,
Výročná vianočná zbierka

Sobota, 26. 12. - Sv. Štefana, prvého mučeníka,
8:00, 10:00, 11:30, 15:00 sv. omša k Božiemu milosrdenstvu, večerné sv. omše nebudú, požehnanie mám a otcov, ktorí čakajú svoje dieťa.
Výročná vianočná zbierka

Nedeľa, 27. 12. - Sviatok Svätej rodiny,
8:00, 10:00, 11:30, 15:00 sv. omša k Božiemu milosrdenstvu, 17:00, 18:30,
pri každej omši obnovenie manželských sľubov
Pondelok až streda – ako obvykle

Štvrtok, 31. 12. (Sv. Silvestra I., pápeža),
15:00 - Ďakovná sv. omša pre rodičov s deťmi, 17:00 - Ďakovná sv. omša
23:00 - Silvester v kostole (korunka k Božiemu milosrdenstvu, rozjímanie nad Božím slovom, požehnanie o 24:00)

Piatok, 1. 1. - Panny Márie Bohorodičky – Nový rok,
8:00, 10:00, 11:30, 15:00 sv. omša k Božiemu milosrdenstvu – pre starších a ľudí, ktorí sa chcú viac modliť za ukončenie súčasnej situácie, 17:00, 18:30,
Výročná novoročná zbierka

Sobota, 2. 1.,  18:30 – Duchovné cvičenia sv. Ignáca

2. nedeľa vo vianočnom období, 3. 1.,
8:00, 10:00, 11:30, 15:00 sv. omša k Božiemu milosrdenstvu – pre starších a ľudí, ktorí sa chcú viac modliť za ukončenie súčasnej situácie, 17:00, 18:30

Pondelok až utorok, štvrtok až nedeľa – ako obvykle

Streda, 6. 1. - Zjavenie Pána,
8:00, 10:00, 11:30, 15:00 sv. omša k Božiemu milosrdenstvu – pre starších a ľudí, ktorí sa chcú viac modliť za ukončenie súčasnej situácie, 17:00, 18:30,
požehnanie “Trojkráľovej vody” pri každej sv. omši

Spovedanie: Pondelok až sobota 16:30 - 18:30, v stredu 6:30 – 7:30.
Otvorený kostol: denne od 8:00 do 18:00 (najviac 40 ľudí).
Krsty, sobáše, pohreby - podľa dohody s rodinou.
Možnosť požehnania nových a obnovených domov a bytov bude vyhlásená po skončení obmedzení pohybu.
Dobrá novina 2020 prebehne v kostole pri sv. omšiach po skončení obmedzení pohybu. Koledovanie v domoch a bytoch sa v tomto ročníku nekoná.

Pozývame do duchovného spoločenstva na Štedrý večer o 19. hodine všetkých farníkov, zvlášť chorých a starých, opustených, ale i rodiny a mladých. V tom čase sa duchovne zjednoťme a na diaľku prijmite požehnanie i vianočny´ vinš:

Na Vianoce – sviatky lásky -
zabudnite na hnev lanský,
prežite ich spolu bratsky,
nech ožije duch kresťanský.

V novom roku do ochrany
Božej lásky vložte plány
nástrahy zla nech odstráni,
nech zahojí nové rany.

Požehnané vianočné sviatky Vám prajú Vaši kňazi 
Lovro Volf  a Vladimír Kutiš

Stiahnuť tieto oznamy: Oznamy (PDF), Oznamy (DOC)