Novinky - oznamy

Nedeľa svätej rodiny – 27.12.2020

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 27. 12. 8:00, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00, 18:30 15:00 Korunka + ruženec
Pondelok, 28. 12. 7:00, 18:00 Spovedanie od 6:30 a od 16:30
Utorok, 29. 12. 7:00, 18:00 Spovedanie od 6:30 a od 16:30
Streda, 30. 12. 7:00, Spovedanie od 6:30
Štvrtok, 31. 12.
Sv. Silvestra I., pápeža  
15:00,
17:00 + spovedanie do 20:3023:00
Sv. omsˇa pre rodičov s deťmi
Sv. omša pre dospelých + adorácia s modlitbou príhovoru
Silvester v kostole (piesne, korunka    k Bozˇiemu milosrdenstvu, modlitba, pozˇehnanie o 24:00)
Piatok, 1. 1.
Panny Ma´rie Bohorodicˇky
8:00, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00, 18:30 Prvý piatok – spovedanie počas omší
Vy´rocˇna´ novorocˇna´ zbierka – na podporu spevokolov, kapely a miništrantov
Sobota, 2. 1. 18:30 Spovedanie od 16:30
Nedeľa, 3. 1. 8:00, 10:00, 11:30, 15:00, 17:00, 18:30 2. nedeľa vo vianočnom období

Ďakujeme vám za spoluprácu pri organizovaní účasti na sv. omšiach. Dosiahli sme rozptyl osôb a dúfame, že ste sa vzhľadom na objem vzduchu v kostole a rozostupy cítili bezpečne.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 7: r. Káčerová, Svrčková. Upratujeme v pondelok a druhý deň podľa dohody..

Pri zbierke na kostol ste obetovali na Vianoce 1845 €. Srdečne Pán Boh odplať!

Koledovanie Dobrej noviny prebehne v kostole pri sv. omšiach na Zjavenie Pána alebo po skončení obmedzení pohybu. Koledovanie v domoch a bytoch sa v tomto ročníku nekoná.

Možnosť požehnania nových a obnovených domov a bytov bude vyhlásená po skončení obmedzení pohybu.