Novinky - oznamy

3. nedeľa cez rok, 24.1.2021

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 24.1. 10:00 (prenos)  
Pondelok, 25.1. 18:00 (prenos)
Obrátenie sv. Pavla
 
Utorok, 26.1. 18:00  (prenos)
Sv. Timoteja a Títa
Adorácia 20:30 – 21:00 (prenos)
Streda, 27.1. 7:00 (prenos)  
Štvrtok, 28.1. 18:00 (prenos)
Sv. Tomáša Akvinského
Adorácia 18:30 – 20:30 (prenos)
s modlitbou príhovoru
Piatok, 29.1. 18:00 - (prenos) - mládežnícka Adorácia 20:30 – 21:00 (prenos)
Sobota, 30.1. 18:30 - (prenos) - Duchovné cvičenia sv. Ignáca  
Nedeľa, 31.1. 10:00 (prenos)  

Sväté omše a adorácie prenášame on-line cez youtube: youtube.com/KostolHajik

V pondelok si pripomenie náš diakon pán Jozef Poláček prvé výročie svojej diakonskej vysviacky. Blahoželáme.

V utorok večer pokračujeme v cykle sv. omší za účastí deti: Príroda – list Nebeského Otca svojím milovaným deťom.

Kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 8:00 do približne 18:00. Popri výchádzke venujte denne určitý čas modlitbe v kostole ako duchovný príspevok k zvyšovaniu imunity svojho organizmu.

Vo štvrtok do 17:30 nám pošlite vaše úmysly modlitieb príhovoru cez sms, email alebo napíšte úmysel na lístok  a vložte do schránky v kostole.

Náhláste nás chorých, ktorých by sme mohli navštíviť doma, v DSS alebo v nemocnici. Spolu s pánom kaplanom sme už zaočkovaní vakcínou.

Ak to bude aktuálne, oznámime vám začiatky príprav na prvé sväté prijímanie a birmovku. Nebojte sa, nič nezmeškáte.