Novinky - oznamy

5. nedeľa cez rok, 7.2.2021

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 7.2. 10:00 (prenos)  
Pondelok, 8.2. 18:00 (prenos) Sv. Jozefíny Bakhity
Utorok, 9.2. 18:00  (prenos) Adorácia 20:30 – 21:00 (prenos)
Streda, 10.2. 7:00 (prenos) Sv. Školastiky, panny
Štvrtok, 11.2. 18:00 (prenos)
Panny Márie Lurdskej
Adorácia 18:30 – 20:30 (prenos)
s modlitbou príhovoru
Piatok, 12.2. 18:00 - (prenos) –
Sv. Agáty
Adorácia 20:30 – 21:00 (prenos)
Sobota, 13.2. 18:30 - (prenos) - Duchovné cvičenia sv. Ignáca  
Nedeľa, 14.2. 10:00 (prenos)  

Sväté omše a adorácie prenášame on-line cez youtube: youtube.com/KostolHajik

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní snehu spred kostola.

Kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 8:00 do približne 18:00. Popri výchádzke venujte denne určitý čas modlitbe v kostole ako duchovný príspevok k zvyšovaniu imunity svojho organizmu.

Vo štvrtok do 17:30 nám pošlite vaše úmysly modlitieb príhovoru cez sms, email alebo napíšte úmysel na lístok a vložte do schránky v kostole.

Ak nás kňazov náhodne stretnete v kostole môžeme vás vyspovedať a dať vám sv. prijímanie ako pomoc v núdzi.

Modlime sa za požehnané postupné otváranie škôl pre naše deti.

Prosíme vás o modlitbu za všetkých chorých, ktorých navštevujeme v nemocnici a v domovoch dôchodcov.

Pápežské misijné diela pripravili pomôcku na modlitbu v pôstnom období – Poklona krížu – pobožnosť doma.  Kríž a modlitby si môžete vziať v kostole už od dnešne nedele.