Novinky - oznamy

6. nedeľa cez rok, 14.2.2021

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 14.2. 10:00 (prenos)  
Pondelok, 15.2. 18:00 (prenos)  
Utorok, 16.2. 18:00  (prenos)18:30
D. cvičenia sv. Ingáca
Adorácia 20:30 – 21:00 (prenos)
Streda, 17.2. 18:00!!! (prenos) Popolcová streda
Štvrtok, 18.2. 18:00 (prenos) Adorácia 18:30 – 20:30 (prenos)
Piatok, 19.2. 18:00 - (prenos) –
mládežnícka
Krížová cesta s eucharistickým požehnaním 20:20 – 21:00 (pre.)
Sobota, 20.2. 18:30 - (prenos) - Duchovné cvičenia sv. Ignáca
Nedeľa, 21.2. 10:00 (prenos)  

Sväté omše a adorácie prenášame on-line cez youtube: youtube.com/KostolHajik

Ďakujeme za pomoc pri upratovaní snehu spred kostola.

V týždni je Popolcová streda – začína sa pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst od 18. do 60. roku, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu od 14. roku. Pri sv. omšiach sa všetci poznačíme popolom na znak pokánia.

Krížové cesty počas pôstu budú bývať v utorok a v piatok 20:20.

Vo štvrtok do 17:30 nám pošlite vaše úmysly modlitieb príhovoru cez sms, email alebo napíšte úmysel na lístok  a vložte do schránky v kostole.

Kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 8:00 do 18:00.

Ak nás kňazov náhodne stretnete v kostole môžeme vás vyspovedať a dať vám sv. prijímanie ako pomoc v núdzi.

Pápežské misijné diela pripravili pomôcku na modlitbu v pôstnom období – Poklona krížu – pobožnosť doma.  Kríž a modlitby si môžete vziať v kostole.