Novinky - oznamy

2. pôstna nedeľa, 28.2.2021

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 28.2. 10:00 (prenos)  
Pondelok, 1.3. 7:00 (prenos)  
Utorok, 2.3. 18:00  (prenos)
eucharistiu sprevádza spevokol Lúčik
Krížová cesta s eucharistickým požehnaním 20:20 – 21:00 (pre.)
Streda, 3.3. 7:00 (prenos)  
Štvrtok, 4.3. 18:00 (prenos) Adorácia 18:30 – 20:30 (prenos)
Piatok, 5.3. 18:00 - (prenos) –
eucharistiu sprevádza mládežnícky spevokol
Krížová cesta s eucharistickým požehnaním 20:20 – 21:00 (pre.)
Sobota, 6.3. 18:30 - (prenos)  
Nedeľa, 7.3. 10:00 (prenos)  

Sväté omše, adorácie, kríž. cesty prenášame cez youtube: youtube.com/KostolHajik

Počas celého týždňa je ešte zbierka pre potreby Katolíckej charity. Milodary môžete vložiť do označenej pokladničky pri vstupe do kostola.    V mene charity Pán Boh odplať!

Sväté omše, adorácie, kríž. cesty prenášame cez youtube: Kostol Hájik.

Krížové cesty počas pôstu budú bývať v utorok a v piatok 20:20.

Kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 8:00 do 18:00.

Vo štvrtok do 17:30 nám pošlite vaše úmysly modlitieb príhovoru cez sms, email alebo napíšte úmysel na lístok  a vložte do schránky v kostole.

Ak nás kňazov náhodne stretnete v kostole môžeme vás vyspovedať a dať vám sv. prijímanie ako pomoc v núdzi.

Prosíme o modllitby za žiakov a učiteľov v školách i za zdravotníkov a chorých v  nemocniciach.