Novinky - oznamy

Veľká noc

Untitled Document

Veľká noc 2021
Poriadok bohoslužieb

Každý deň môžete sledovať sv. omšu z kostola v aplikácii YouTube, kanál Kostol Hájik. Do internetového prehliadača napíšte: youtube.com/KostolHajik

2. 4.  Veľký piatok:

  • 7:30 – Ranné chvály + posvätné čítanie
  • 15:00 – Slávenie utrpenia a smrti Pána
  • 20:00 – Poklona krížu

3. 4.  Biela sobota:

  • Poklona pri Božom hrobe. Deň ticha.
  • 19:15 – Veľkonočná vigília zmŕtvychvstania
  • Individuálne prijímanie eucharistie a sviatosti zmierenia 8:00 –  18:45

4. 4.  Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania:

  • 10:00 – sv. omša
  • Individuálne prijímanie eucharistie a sviatosti zmierenia 8:00 – 9:45 a 17:00 – 18.00

5. 4.  Veľkonočný pondelok:

  • 10:00 – sv. omša
  • Individuálne prijímanie eucharistie a sviatosti zmierenia 8:00 – 9:45 a 16:00 – 18:00

Kristus, náš Pán, vstal zmŕtvych! Aleluja!
Požehnané prežitie veľkonočných sviatkov Vám prajú Jozef Poláček, Lovro Volf, Marek Zawojski a Vladimír Kutiš