Novinky - oznamy

Veľkonočná nedeľa (4. apríla 2021)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 4.4. 10:00 (prenos)  
Pondelok, 5.4. 18:00 (prenos)  
Utorok, 6.4. 18:00  (prenos)
eucharistiu sprevádza spevokol Lúčik
 
Streda, 7.4. 7:00 (prenos)  
Štvrtok, 8.4. 18:00 (prenos) Adorácia 18:30 – 20:30 (prenos)
Piatok, 9.4. 18:00 - (prenos) –
eucharistiu sprevádza mládežnícky spevokol
 
Sobota, 10.4. 18:30 - (prenos)  
Nedeľa, 11.4. 10:00 (prenos)  

Sväté omše, adorácie, kríž. cesty prenášame cez youtube: youtube.com/KostolHajik

Kostol je otvorený pre súkromnú modlitbu denne od 8:00 do 18:00. Vyspovedať sa a prijať sv. prijímanie môžete, ak je omša ráno, tak od 8:00 do 10:00  a ak je omša večer, tak od 16:00 do 18:00.

Vo štvrtok do 17:30 nám pošlite vaše úmysly modlitieb príhovoru cez sms, email alebo napíšte úmysel na lístok  a vložte do schránky v kostole.

Na budúcu nedeľu slávime titul nášho kostola – hody – sviatok Božieho milosrdenstva.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv Veľkej noci (výzdoba, upratovanie, spev, služby pri oltári, technická pomoc, poskytnutie jedál, atď…)

Osobný vinš posielajú naši kňazi: Martin, Pavol a Slavomír, Ferdo a Marek.

Pozˇehnane´ prezˇitie velˇkonocˇny´ch sviatkov Va´m praju´ Vasˇi knˇazi: LV a VK i náš diakon JP.