Novinky - oznamy

Zoslanie Ducha Svätého (23. mája 2021)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 23.5. 8:00, 10:00, 11:30, 15:00, 18:30 (vš. prenos) 17:00 stretnutie birmovancov
Pondelok, 24.5. 17:00! Stretnutie PSP
Utorok, 25.5. 17:00!  Stretnutie PSP
Streda, 26.5. 7:00 (prenos)  
Štvrtok, 27.5. 18:00 (prenos) Adorácia 18:30 – 20:30 (prenos)
Piatok, 28.5. 18:00 sv. omša pre birmovancov  
Sobota, 29.5. 10:00 - birmovka
18:30 – (prenos)
 
Nedeľa, 30. 5. 8:00, 10:00, 11:30, 15:00, 18:30 (vš. prenos) 17:00 stretnutie birmovancov

Youtube: youtube.com/KostolHajik

Dnes je zbierka na katolícke média. Svoj dar môžete vložiť do označenej pokladničky pri vchode do kostola. Pán Boh odplať!

Ďakujeme za upratovanie kostola. V novom týždni prosíme skupinu č. 1: rodina Mičicová, Turianská, Hoferová, Kusá. Upratujeme po sv. omši v pondelok o 19:30. 

Vzhľadom na prípravu na PSP bude svätá omša v pondelok a v utorok už o 17:00 až do 13. júna.

>Stretnutie v rámci prípravy na psp bude v pondelok a v utorok o 18:00 v kostole. 

Pozývame vás na sv. omše do nášho kostola. Pozývame vás na spoveď denne okrem soboty a nedele od 16:00 do 18:00, v stredu len ráno od 7:30 do 10:00. Vo štvrtok sa spovedá od 16:00 až do 20:30.

Vo sˇtvrtok bude adora´cia. U´mysly tak, ako ste zvyknutí.

Átrium Dobrého Pastiera otvára svoje priestory:

V pondelok pre rodičov s deťmi od 3 do 6 rokov o 16:30.

V stredu pre rodičov s deťmi od 6 do 9 rokov o 16:30.

V utorok o 9:30 bude stretko rodičov a malými deťmi.

Stretko mládeže bude v piatok o 20:30, po stretnutí birmovancov.

Modlitby matiek a otcov pozývame obnoviť svoje modlitby v kostole.

Modlime sa za deti PSP a birmovacov. Vezmite si kartičku s menom a sprevádzajte ich modlitbami.