Novinky - oznamy

Najsvätejšej Trojice (30. mája 2021)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 30.5. 8:00, 10:00, 11:30, 15:00, 18:30  
Pondelok, 31.5. 17:00! Stretnutie PSP
Utorok, 1.6. 17:00!  Stretnutie PSP
Streda, 2.6. 7:00  
Štvrtok, 23.6. 7:00, 17:00
18:30
Spovedanie do 20:30
Piatok, 4.6. 18:00 generálka PSP  
Sobota, 5.6. 18:30 Duchovné cvičenia sv. Ignáca
Nedeľa, 6.6. 8:00, 10:00, 11:30, 15:00, 18:30  

Youtube: youtube.com/KostolHajik

Včera udelil biskup Tomáš 40 mladým ľuďom sviatosť birmovania.

Ďakujeme za upratovanie kostola. V novom týždni prosíme skupinu č. 2: rodina Zuskáčová, Ružbarská, Gabajová. Upratujeme po sv. omši v pondelok o 18:45.

Na katolícke média ste obetovali 380 €. Pán Boh odplať!

Pozývame vás na spoveď denne okrem soboty a nedele od 16:00 do 18:00, v stredu len ráno od 7:30 do 10:00. Vo štvrtok sa spovedá od 16:00 až do 20:30.

Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi Kristovej. Tento sviatok je spojený s tzv. „Oltárikmi“. Sv. omše budú o 7:00, 17:00 a 18:30 a po nej naša spoločná procesia ku kaplnke a späť. Sprievodom vyjadríme našu jednotu s Kristom. Deti si môžu pripraviť lupienky z kvetov a rozsýpať ich podľa tradície pred Sviatosťou oltárnou.

Vo štvrtok nebude adorácia – Ježiša v eucharisti oslávime večernou slávnosťou s procesiou. Avšak vo štvrtok do 20:30 spovedáme.

V piatok o 18:00 bude generálka na prvé sväté prijímanie.

Stretko mládeže bude v piatok o 19:00, po sv. omši

Prvé sväté prijímanie bude v nedeľu pri sv. omši o 11:30. Prosíme veriacich, ktorí chodili na sv.omšu o 11:30, aby si dve nasledujúce nedele vybrali sv. omšu v inom čase. Ďakujeme.