Novinky - oznamy

11. nedeľa cez rok (13. júna 2021)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 13.6. 8:00, 10:00, 15:00, 18:30  
Pondelok, 14.6. 18:00 Príprava primícií od 19:30
Utorok, 15.6. 18:00 Príprava primícií od 19:30
Streda, 16.6. 7:00 Príprava primícií od 16:00
Štvrtok, 17.6. 18:00 Spovedanie do 20:30
Piatok, 18.6. 18:00 Príprava primícií od 19:30
Sobota, 19.6. 10:30 18:30 Primičná sv. omša novokňaza Jakuba Melu
Nedeľa, 20.6. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30  

Youtube: youtube.com/KostolHajik

V sobotu o 10:00 v kostole na Vlčincoch bol vysvätený za kňaza náš diakon Jakub Melo. Za dar kňazstva poďakuje slávením primičnej sv. omše v našom kostole Božieho milosrdenstva v sobotu 19. 6. 2021 o  10.30 hod. Všetci ste srdečne pozvaní.

Príprava na primície. Témy príhovorov počas omší pondelok až piatok:
Pondelok – Eucharistia ako obeta
Utorok – Eucharistia ako hostina
Streda – Eucharistia ako prítomnosť
Štvrtok – Eucharistia a Božské srdce
Piatok – Eucharistia ako tvorca a záruka jednoty

Obeta pre novokňaza Jakuba. Na lístok napíšte, čo by ste obetovali za požehnané pôsobenie nášho novokňaza Jakuba (modlitby, dobré skutky, sebazaprenia, rozhodnutia) Lístok vložte do piatku do tejto schránky. Pán  Boh odplať!

Príprava kostola. Prosíme o pomoc pri príprave primícií, v pondelok a v utorok od 19:30 (prenášanie predmetov a upratovanie).   V stredu od 17:00 (príprava stolov a lavičiek). V piatok od 16:00 (príprava občerstvenia). Zapíšte sa, prosím, do zoznamu vzadu na stolíku.

Vo štvrtok adorácia za prvú sv. omšu nášho novokňaza Jakuba vo farnosti. Úmysly ako obyčajne.

Ďakujeme za upratovanie kostola. Ďakujeme dobrovoľníkov za vyčistenie sedadiel v kostole. V novom týždni prosíme skupinu č. 4: rodina Michalková, Melová, Kubánková.  Upratujeme po sv. omši v pondelok o 19:30.

Je čas prejaviť svoju vieru obnovenou účasťou na sv. omši v kostole v spoločenstve veriacich. Zároveň vás pozývame vás na spoveď denne okrem soboty a nedele od 16:00 do 18:00, v stredu len ráno od 7:30 do 10:00. Vo štvrtok sa spovedá od 16:00 až do 20:30.

Sv. omša o 15:00 na budúcu nedeľu 20. 6. 2021 už nebude.