Novinky - oznamy

12. nedeľa cez rok (20. júna 2021)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 20. 6. 8:00, 10:00, 15:00, 18:30  
Pondelok, 21. 6. 18:00  
Utorok, 22. 6. 18:00 Za účasti detí  
Streda, 23. 6. 7:00  
Štvrtok, 24. 6. 18:00 + adorácia Spovedanie do 20:30
Piatok, 25. 6. 18:00 mládežnícka  
Sobota, 26. 6. 18:30  
Nedeľa, 27. 6. 8:00, 10:00, 11:30, 18:30  

Youtube: youtube.com/KostolHajik

Ďakujeme za upratovanie kostola. V novom týždni prosíme skupinu č. 5: Tumová, Škvareková, Bašková. Upratujeme v pondelok a v piatok po sv. omši, cca o 18:45.

Ďakujeme za pomoc pri príprave primícií novokňaza Jakuba.

Obeta pre novokňaza Jakuba. Na lístok napíšte, čo by ste obetovali za požehnané pôsobenie nášho novokňaza Jakuba (modlitby, dobré skutky, sebazaprenia, rozhodnutia) Lístok vložte  do označenej schránky. Pán  Boh odplať!

Vo štvrtok adorácia. Úmysly ako obyčajne. 

Je čas prejaviť svoju vieru obnovenou účasťou na sv. omši v kostole v spoločenstve veriacich. Zároveň vás pozývame vás na spoveď denne okrem soboty a nedele od 16:00 do 18:00, v stredu len ráno od 7:30 do 10:00. Vo štvrtok sa spovedá od 16:00 až do 20:30.

Sv. omša o 11:30 poslednýkrát na budúcu nedeľu 27. 6.