Novinky - oznamy

14. nedeľa cez rok (4. júla 2021)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 4.7.

8:00, 10:00 (online), 18:30

 

Pondelok, 5.7.

8:00, 10:00, 18:30 „detská“

Sv. Cyrila a Metoda

Utorok, 6.7.

18:00

 

Streda, 7.7.

7:00

 

Štvrtok, 8.7.

18:00 + adorácia

Spovedanie do 20:30

Piatok, 9.7.

18:00 mládežnícka

 

Sobota, 10.7.

18:30

 

Nedeľa, 11.7.

8:00, 10:00 (online), 18:30

 

Youtube: youtube.com/KostolHajik

Ďakujeme za upratovanie kostola. V novom týždni prosíme skupinu č. 7: r. Káčerová, Svrčková.  Upratujeme v pondelok o 19:45 a v piatok cca o 18:45.

Na dobročinné diela Sv. otca ste včera obetovali: 210 €, Pán Boh odplať!

V pondelok slávime sviatok svätých Cyrila a Metoda, našich slovenských vierozvestov. Keďže je i štátny sviatok, tak sv. omše sú ako v nedeľu.

V pondelok pozývame rodičov a deti na tzv. sv. omšu za účasti detí o 18:30. Následné stretnutie v pc, občerstvenie, hry.

Vo štvrtok adorácia. Úmysly ako obyčajne. Záujemcom o dlhšiu spoveď alebo rozhovor doporučujeme prísť až od 19:00.

V piatok bude mládežnícka sv. omša o 18:00. Po nej stretko, občerstvenie, atď.

Naši biskupi zrušili výnimku účasti na nedeľnej eucharistie. Od 1. 7. sme už zaviazaní zúčastniť sa na celej sv. omši. Výnimku majú tí, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.).

Spovedanie 30 min. pred každou sv. omšou.

Splav Malého Dunaja bude 1. septembra. Priaznivcov pri´rody a farského spolocˇenstva pozy´vame na splav Male´ho Dunaja - 1. 9. 2020 (streda – sˇta´tny sviatok). Plavia sa dvojcˇlenne´ a trojcˇlenne´ posa´dky na lodiach typu kanoe. Plavi´me sa v pri´pade dobre´ho pocˇasia.

Cena za požičanie dvoj- alebo troj-miestneho člna je 17€ + cestovné cca 10€ za osobu. Dieťa ako tretia osoba v člne, za čln neplatí. Prihlasujte sa zápisom do zoznamu vzadu na stolíku alebo na cˇi´sle 0905 744 199.