Novinky - oznamy

18. nedeľa cez rok (1. augusta 2021)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 1.8. 8:00, 9:30, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 2.8. 18:00  
Utorok, 3.8. 18:00  
Streda, 4.8. 7:00 Sv. Jána Márie Vianneya, kňaza
Štvrtok, 5.8. 18:00 + adorácia  
Piatok, 6.8. 18:00 Premenenie Pána
Sobota, 7.8. 18:30  
Nedeľa, 8.8. 8:00, 10:00, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Youtube: youtube.com/KostolHajik

Dnes o 15:00 bude modlitba ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 11: rodina  Čelková, Lutišanová, Pupišová, Náhliková. Upratujeme po sv. omši v pondelok alebo v piatok.

Vo štvrtok bude adorácia. Od 17:30 do 19:00 sa spovedá a záujemcom o dlhšiu spoveď alebo rozhovor doporučujeme prísť až od 19:00. Ďakujeme.

V piatok je prvý piatok v mesiaci. V týždni spovedáme pol hodinu pred sv.omšou, v piatok už od 17:00.

Mládežnícke piatky. V piatok bude mládežnícka sv. omša o 18:00. Po nej stretko, občerstvenie, modlitba, atď.

14. a 15. 9. vás pozývame na stretnutie s pápežom Františkom v Košiciach a Šaštíne. V utorok 14. 9. budeme cestovať do Košíc vlakom zúčastníme sa na stretnutí pápeža s mládežou o 17:00. V stredu 15. 9. cestujeme autobusom do Šaštína a zúčastníme sa o 10:00 na sv. omši.

Predbežne sa môžete na obe akcie zapisovať do zoznamov vzadu na stolíku. Vládou SR stanovená podmienka vstupu do priestorov stretnutí je plná zaočkovanosť.

Prajeme požehnané dni dovoleniek a prázdnin.