Novinky - oznamy

19. nedeľa cez rok (8. augusta 2021)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 8.8. 8:00, 10:00, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 9.8. 18:00 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, mučenice
Utorok, 10.8. 18:00 Sv. Vavrinca, diakona
Streda, 11.8. 12:00 Sv. Kláry, panny
Štvrtok, 12.8. 18:00 + adorácia  
Piatok, 13.8. 18:00  
Sobota, 14.8. 18:30 Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, mučeníka
Nedeľa, 15.8. 8:00, 10:00, 18:30  Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť

Dnes o 15:00 bude modlitba ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 12: rodina  Vojtášová, Rašková, Kondelová, Melová. Upratujeme po sv. omši v pondelok alebo v piatok.

V stredu privítame v našom kostole relikvie Sv. košických mučeníkov, ktorí sú patrómni eRka. Pozývame všetkých eRkárov i ostatných na sv. omšu o 12:00 do kostola. Ranná omša nebude.

Vo štvrtok pozývame na púť do Západných Tatier. Pripomenieme si 1. výročie smrti seleziána dona Štefana Turanského, v podstate zakladateľa našej farnosti. Zapisujte sa do zoznamu na stolíku. Cestujeme vlastnými autami podľa dohody, čas odchodu oznámime smskou. Prejdeme si poslednú túru dona Štefana a odlúžime sv. omšu na mieste jeho odchodu do večnosti.

Vo štvrtok bude večerná omša a po nej adorácia do 20:30. Spovedáme do 20:30.

V piatok bude mládežnícka sv. omša o 18:00. Po nej stretko, občerstvenie, modlitba, atď.

14. a 15. 9. vás pozývame na stretnutie s pápežom Františkom v Košiciach a Šaštíne. V utorok 14. 9. budeme cestovať do Košíc vlakom zúčastníme sa na stretnutí pápeža s mládežou o 17:00. V stredu 15. 9. cestujeme autobusom do Šaštína a zúčastníme sa o 10:00 na sv. omši. Predbežne sa môžete na obe akcie zapisovať do zoznamov vzadu na stolíku. Vládou SR stanovená podmienka vstupu do priestorov stretnutí je plná zaočkovanosť.