Novinky - oznamy

20. nedeľa cez rok (15. augusta 2021)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 15.8. 8:00, 10:00, 18:30  Nanebovzatie Panny Márie
Pondelok, 16.8. 18:00 Sv. Štefana Uhorského
Utorok, 17.8. 18:00  
Streda, 18.8. 7:00 Sv. Heleny
Štvrtok, 19.8. 18:00 + adorácia  
Piatok, 20.8. 18:00 Sv. Bernarda
Sobota, 21.8. 18:30 Sv. Pia X.
Nedeľa, 22.8. 8:00, 10:00, 18:30  sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Dnes o 15:00 bude modlitba ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 13: rodina  Marcová, Zikešová, Kulihová, Gaburová. Upratujeme po sv. omši v pondelok alebo v piatok.

Ďakujeme animátorov i rodičom za starostlivosť o deti počas celotýždňovej akcie Zahráme sa na fare.

Ďakujeme za účasť na nultom ročníku Memoriálu Dona Štefana Turanského.

Vo štvrtok bude večerná omša a po nej adorácia do 20:30. Spovedáme do 20:30.

Mládežnícke piatky. V piatok bude mládežnícka sv. omša o 18:00. Po nej stretko, občerstvenie, modlitba, atď.

Registrácia účastníkov stretnutí so sv. otcom Františkom. V priebehu pondelka zavoláme všetkým prihláseným pútnikom a dohodneme sa na registrácii (aby sme sa dostali do spoločného sektoru).

Pozývame vás k duchovnej príprave na stretnutie so svätým otcom Františkom. Denne sa na úmysel požehnanej návštevy našej vlasti pomodliť v spoločenstve s niekym ruženec alebo aspoň desiatok z ruženca. Na stránke navstevapapeza.sk nájdete množstvo ďalších podnetov na duchovnú prípravu i pre rodiny.

Povzbudzujem našich farníkov, najmä mládež, aby sa prihlásili ako dobrovoľníci poslúžiť pútnikom pri stretnutiach so svätým otcom Františkom. Prihlasovanie dobrovoľníkov cez www stránku navstevapapeza.sk