Novinky - oznamy

22. nedeľa cez rok (29. augusta 2021)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 29.8. 8:00, 10:00, 18:30 sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 30.8. 18:00  
Utorok, 31.8. 18:00  
Streda, 1.9. 7:00  
Štvrtok, 2.9. 18:00 + adorácia  
Piatok, 3.9. 18:00 Sv. Gregora, pápeža
Sobota, 4.9. 18:30  
Nedeľa, 5.9. 8:00, 10:00, 18:30  sv. omša o 10:00: youtube.com/KostolHajik

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 15: rodina Mrázová, Trizuljaková, Babíková, Mrázová.  Upratujeme po sv. omši v pondelok alebo v piatok.

Vo štvrtok bude večerná omša a po nej adorácia do 20:30. Spovedáme do 20:30.

V piatok bude prvý piatok v mesiaci. Začnime školský rok sv. poveďou a prijatím Ježiša v Eucharistii. Spovedáme min. 30 min. pred každou omšou, vo štvrtok od 17:00 do 20:30, v piatok od 17:00 do 19:00.

Na budúcu nedeľu budeme pri všetkých omšiach prosiť o požehnanie do nového školského roku. Sme pozvaní odovzdávať vieru povzbudením, príkladom i modlitbou. Vyprosujme Ducha Svätého na začiatku školského roka, aby mladí ľudia dali odpoveď na Božie volanie. V tom bude prejav našej milosrdnej lásky.

Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10:00 vás pozývame na agapé – stret. far. spol.

Účastníci stretnutia s pápežom Františkom nech sa registrujú na: navstevapapeza.sk. Zatiaľ máme náš autobus obsadený, rokujeme o druhom autobuse v spojení s ostatnými žilinskými farnosťami.

Povzbudzujem farníkov, najmä mládež, aby sa prihlásili ako dobrovoľníci pri stretnutiach so pápežom Františkom. Prihlasovanie cez stránku navstevapapeza.sk.

Stretnutia v pastoračnom centre:
Átrium dobrého Pastiera: budúci pondelok (6.9.) a v stredu (8.9.) o 16:30.
Modlitby matiek: jedna skupina v stredu od 19:30 v kostole, iná skupina vo štvrtok od 20:45 v kostole, modlitby otcov:  vo štvrtok od 20:30 v kostole.
Stretnutie žiakov pri sv. omši s Ježišom a so sebou navzájom pri hre bude bývať v utorok o 18:00 (i miništranti). Stretnutia Uptome budú v piatky po omši.

Pozývame manželské páry na rodinné spoločenstvo v nedeľu 5. 9. o 16:30. Budeme preberať katechézy pápeža Františka, modliť sa navzájom, povzbudzovať sa...