Novinky - oznamy

28. nedeľa cez rok (10. októbra 2021)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 10.10. 8:00, 9:30, 11:00, 17:00, 18:30 sv. omša o 18:30: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 11.10. 18:00 Sv. Jána XXIII. , pápeža
Utorok, 12.10. 18:00  
Streda, 13.10. 7:00  
Štvrtok, 14.10. 18:00 + adorácia  
Piatok, 15.10. 18:00 Sv. Terézie Avilskej
Sobota, 16.10. 18:30  
Nedeľa, 17.10. 8:00, 9:30, 11:00 detská, 17:00 (zaočkovaní), 18:30 sv. omša o 8:00: youtube.com/KostolHajik

Dnes je zbierka na katedrálu. Za vaše milodary Pán  Boh odplať!

Ďakujeme za upratovanie kostola a pc. V novom týždni prosíme skupinu č. 1: rodina Mičicová, Turianská, Hoferová, Vrchovská. Upratujeme v utorok a v piatok večer.

Nedeľné sv. omše po novom sú v časoch: 8:00, 9:30, 11:00, 17:00, 18:30.

Pozvánka začleniť sa do ružencového spoločenstva.

Dnes je rodinné spoločenstvo. Stretnutie začína o 18:00 v PC (o poschodie nižšie).

V utorok o 18:00 pozývame na sv. omšu žiakov. Po sv. omši prihlasovanie na prípravu prijatia Ježiša v eucharistii (PSP).

Vo štvrtok bude večerná omša a po nej adorácia do 20:30. Spovedáme do 20:30.

Pozývame zaočkovaných priniesť obetu a službu lásky a začať navštevovať sv. omšu o 17:00. Ďakujeme.

Prihlasovanie na birmovku sa koná celý október v pondelok až piatok, okrem stredy, o 16:30 vo farskom úrade.

Pozývame vás na katechézy Neokatechumenálnej cesty. Nechajme sa osloviť Božím slovom na mieste a v situácii, v ktorej žijeme. V pondelok a v stredu o 18:45.

Generálny sekretariát Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na základe opatrenia úradu usmerňuje, že na sväté prijímanie najskôr majú ísť veriaci, ktorí prijmú Eucharistiu do rúk. Na záver pristúpia k svätému prijímaniu tí, ktorí do rúk nie sú schopní prijímať, a rozdávateľ im podá sväté prijímanie do úst. Kňazov prosíme o aplikovanie pastoračnej múdrosti a predchádzanie konfliktom. Nemožnosť prijať Eucharistiu do rúk môže byť fyzického (kožná nemoc, chvenie rúk, nutnosť opierať sa barle, slabozrakosť, atď.), psychologického a duchovného charakteru. Prosíme kňazov, aby túto nemožnosť správne vyhodnotili a daným veriacim umožnili prijať sväté prijímanie do úst. Veriacich zasa prosíme, aby rešpektovali odporúčanie a prednostne prijímali do rúk.