Novinky - oznamy

1. adventná nedeľa (28. novembra 2021)

Príkazom vlády SR sú všetky sv. omše neverejné.
Kostol je otvorený, denne rozdávame sv. prijímanie a spovedáme 8:00 – 9:30, 16:00 (nedeľa 17:00) – 18:00

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 28.11. 9:30, 10:30 rodinná katechéza, 12:00 krsty sv. omša 9:30 + 10:30 rodinná katechéza: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 29.11. 18:00 youtube.com/KostolHajik
Utorok, 30.11. 18:00 roráty youtube.com/KostolHajik
Streda, 1.12. 7:00 youtube.com/KostolHajik
Štvrtok, 2.12. 18:00 + adorácia youtube.com/KostolHajik
Piatok, 3.12. 18:00 roráty youtube.com/KostolHajik
Sobota, 4.12. 18:30 Duchovné cvičenia sv. Ignáca youtube.com/KostolHajik
Nedeľa, 5.12. 9:30, 10:30 rodinná katechéza, 12:00 krsty sv. omša 9:30 + 10:30 rodinná katechéza: youtube.com/KostolHajik

Požehnanie adventných vencov na začiatku sv. omše v sobotu o 18:30 a v nedeľu o 9:30. Individuálne prineste vašim menom označené vence alebo aspoň sviece z neho a položte ich pred oltár. Po sv. omši si ich môžete vyzdvihnúť.

Dnes je zbierka pre potreby Katolíckej charity. Pán Boh odplať za vaše dary.

Ďakujeme za upratovanie kostola. V novom týždni prosíme skupinu č. 0: rodina Kutišová, Volfová a Možješiková. Upratuje sa denne.

Zoberte pre deti obrázok s témou dnešného evanjelia.

Roráty 2021: pri´prava na Narodenie Pa´na Jezˇisˇa s názvom „Odvážne išli za svetlom“. Od utorka 30. novembra do utorka 21. decembra budeme v kostole na sva¨ty´ch omsˇiach v utorok a piatok rásť vo viere pomocou zˇivotny´ch pri´behov sva¨ty´ch, blahoslaveny´ch a sluzˇobni´kov Bozˇi´ch. Uverili Pa´nu Jezˇisˇovi a odva´zˇne isˇli za ni´m, nedali sa odraditˇ zˇiadnymi protivenstvami. Sva¨ti´ majú jedno spolocˇne´ – bezhranicˇnu´ vieru v Jezˇisˇa a Jezˇisˇovi. On je pre nich jediny´m Svetlom. Kedže príbehov máme 13 a sv. omší bude len 7 + štedrý deň, ostatné príbehy môžete prerozprávať doma vo forme rodinnej katechézy. Elektronické materiály zverejníme na stránke a tlačené nájdete postupne v kostole od utorka.

Na konci rorátov pozývame rodičov urobiť zasvätenie svojej rodiny Pánovi Ježišovi pod ochranou Panny Márie. Podrobnosti neskôr.