Novinky - oznamy

2. adventná nedeľa (5. decembra 2021)

Príkazom vlády SR sú všetky sv. omše neverejné.
Kostol je otvorený, denne rozdávame sv. prijímanie a spovedáme 8:00 – 9:30, 16:00 (nedeľa 17:00) – 18:00

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 5.12. 9:30, 10:30 rodinná katechéza, 12:00 krsty sv. omša 9:30 + 10:30 rodinná katechéza: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 6.12. 18:00  youtube.com/KostolHajik
Utorok, 7.12. 18:00 roráty  youtube.com/KostolHajik
Streda, 8.12. 7:00 Nepoškvrnené počatie Panny Márie  youtube.com/KostolHajik
Štvrtok, 9.12. 18:00 + adorácia  youtube.com/KostolHajik
Piatok, 10.12. 18:00 roráty  youtube.com/KostolHajik
Sobota, 11.12. 18:30 Duchovné cvičenia sv. Ignáca  youtube.com/KostolHajik
Nedeľa, 12.12. 9:30, 10:30 rodinná katechéza, 12:00 krsty sv. omša 9:30 + 10:30 rodinná katechéza: youtube.com/KostolHajik

Na charitu ste obetovali 1500 €. Za vaše milodary v mene charity úprimné Pán Boh odplať!

Vincentínska taška. V kostole si môžete vziať tašku, ktorú naplníte trvanlivými potravinami a prinesiete ku oltáru. Potraviny budú rozdelené medzi chudobné rodiny na Hájiku i po ostatných štvrtiach mesta. Vďaka.

Mikuláš – darčeky pod oltár. Deti, ktoré sa chcú podeliť so sladkosťami s chudobnými deťmi, nech prinesú svoj balíček do kostola a poožia ho pred oltár. Ďakujeme.

V stredu Nepoškvrnené počatie. Na youtube kanáli nájdete v stredu návod ako v tento deň zasvätiť svoje deti Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie.

Listy Ježišovi. Podľa vzoru Božej služobníčky Antoniety Meo - „Nennoliny“ môžu deti napíšať list Ježišovi a položiť ho pred oltár.

Zoberte pre deti obrázok s témou dnešného evanjelia.

Miništranti, ktorí chcú miništrovať pri sv. omšiach počas týždňa i v nedeľu nech pošlu sms na číslo 0905 744 199.