Novinky - oznamy

3. adventná nedeľa (12. decembra 2021)

Na základe rozhodnutia Vlády SR a rešpektu tohto rozhodnutia biskupmi, sú všetky omše verejné pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenia COVID-19
Kostol je otvorený, denne rozdávame sv. prijímanie a spovedáme 8:00 – 9:30, 16:00 (nedeľa 15:00) – 18:00

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 12.12. 9:30, 10:30 rodinná katechéza, 12:00 krsty Túto nedeľu ešte neverejné, len on-line!!!
Všetky omše aj: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 13.12.  18:00 50 kostol  + 30 pastoračné
Utorok, 14.12.  18:00 roráty 50 kostol  + 30 pastoračné
Streda, 15.12.  7:00 50 kostol  + 30 pastoračné
Štvrtok, 16.12.  18:00 + adorácia 50 kostol  + 30 pastoračné
Piatok, 17.12.  18:00 roráty 50 kostol  + 30 pastoračné
Sobota, 18.12.  18:30 Duchovné cvičenia sv. Ignáca 50 kostol  + 30 pastoračné
Nedeľa, 19.12. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30   50 kostol  + 30 pastoračné + 30 kaplnka
sv. omša 9:30 youtube.com/KostolHajik

Vincentínska taška. V kostole si môžete vziať tašku, ktorú naplníte trvanlivými potravinami a prinesiete ku oltáru. Potraviny budú rozdelené medzi chudobné rodiny na Hájiku i po ostatných štvrtiach mesta. Vďaka.

Mikuláš – darčeky pod oltár. Deti, ktoré sa chcú podeliť so sladkosťami s chudobnými deťmi, nech prinesú svoj balíček do kostola a položia ho pred oltár. Ďakujeme.

Zoberte pre deti obrázok s témou dnešného evanjelia.

Pozývame miništrantov, slúžiť pri sv. omšiach.

Vzhľadom na opatrenia ponúkame vyváženú možnosť pre očkovaných aj pre neočkovaných.

Spovedanie a rozdávanie sv. prijímania denne 8:00 – 9:00, 16:00 – 18:00, v nedeľu od 15:00 – 18:00.

Sv. omše pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 v počte 50 ľudí. Po naplnení kostola, môžete v počte 30 ľudí obsadiť priestor pastoračného centra, po naplnení pastoračného centra nájde ďalších 30 ľudí miesto v kaplnke sv. Faustíny (len v nedeľu). Zapisovať na nedeľné omše sa môžete v kostole.