Novinky - oznamy

Bohoslužby a aktivity vo farnosti Žilina Hájik počas Vianoc 2021/2022

Bohoslužby a aktivity vo farnosti Žilina Hájik počas Vianoc 2021/2022

Verejných bohoslužieb sa môže zúčastniť najviac 50 ľudí, ktorí sú zaočkovaní alebo prekonali ochorenie Covid-19!
Prosíme, dodržujme toto nariadenie vo svojom svedomí.

Po naplnení kostola, môže 30 ľudí prejsť do pastoračného centra, po obsadení pastoračného centra nájde ďalších 30 ľudí miesto v kaplnke sv. Fastíny (len v nedeľu a vo sviatok). Orientačné zapisovanie na nedeľné a sviatočné sv. omše je v kostole.
Bohoslužby prenášame cez youtube.com/KostolHajik (napíšte do vyhľadávača).


Nedeľa, 19. 12. - 4. adventná nedeľa

8:00, 9:30, 11.00, 18:30. Sväté prijímanie pre všetkých od 15:00 do 18:00.
Spovedanie od 8:00 do 12:00 (jeden kňaz)
"Veľké spovedanie" (4 kňazi) 15:00 – 18:00

Pondelok - 20. 12.

7:00, 18:00, spovedanie 7:00 – 9:00, 16:00 – 18:00

Utorok, 21. 12.

7:00, 18:00, spovedanie 7:00 – 9:00, 16:00 – 18:00
Ozdobovanie betlehemu a stromčeka 18:30

Streda, 22. 12.

7:00, spovedanie 7:00 – 9:00, 16:00 – 18:00

Štvrtok, 23. 12.

7:00, 18:00, spovedanie 7:00 – 9:00, 16:00 – 18:00

Piatok, 24. 12. - Štedrý deň – sv. Adama a Evy

15:00 + 16:00 Vigília Narodenia Pána – omše za účasti detí + požehnanie betlehemov
Betlehemske´ svetlo bude v predsieni farske´ho kostola od 8:00
Sväté prijímanie pre všetkých 8:00 do 9:00, 14:00 - 14:45

Sobota, 25. 12. - Narodenie Pána

piatok 22:00 + 00:00 – polnočná, 8:00, 9:30, 11:00, 18:30
Výročná vianočná zbierka, sväté prijímanie pre všetkých od 16:00 do 18:00.

Nedeľa, 26. 12. - Sviatok Svätej rodiny

8:00, 9:30, 11:00, 18:30, pri každej omši obnovenie manželských sľubov + požehnanie mám a otcov, ktorí čakajú svoje dieťa.
Výročná vianočná zbierka, sväté prijímanie pre všetkých od 16:00 do 18:00.

Pondelok až štvrtok – ako obvykle - len večerné sv. omše, v stredu ráno o 7:00.

Piatok, 31. 12. (Sv. Silvestra I., pápeža)

15:00 - Ďakovná sv. omša pre rodičov s deťmi, 17:00 - Ďakovná sv. omša
23:00 - Silvester v kostole (modlitby + požehnanie o 24:00)
Sväté prijímanie pre všetkých 8:00 – 9:00, 14:00 – 14:45

Sobota, 1. 1. - Panny Márie Bohorodičky – Nový rok

8:00, 9:30, 11:00, 18:30, Sväté prijímanie pre všetkých od 16:00 do 18:00.
Výročná novoročná zbierka

2. nedeľa vo vianočnom období, 2. 1.

8:00, 9:30, 11:00, 18:30, Sväté prijímanie pre všetkých od 16:00 do 18:00.

Pondelok až streda, piatok až nedeľa – ako obvykle

Štvrtok, 6. 1. - Zjavenie Pána

8:00, 9:30, 11:00, 18:30, požehnanie “Trojkráľovej vody” pri každej sv. omši
Sväté prijímanie pre všetkých od 16:00 do 18:00

Krst Pána, 9. 1.

8:00, 9:30, 11:00, 18:30, Sväté prijímanie pre všetkých od 16:00 do 18:00.

Spovedanie a rozdávanie sv. prijímania:
Pondelok až sobota 8:00 - 9:00, 16:00 – 18:00. Nedeľa 16:00 – 18:00. Vo sviatky majú prednosť sv. omše.
(Na štedrý deň spovedáme len letušky a vodičov kaminónov :-)

Otvorený kostol pre osobnú návštevu: denne od 8:00 do 18:00.

Krsty, sobáše, pohreby - podľa dohody s rodinou.

Možnosť požehnania domov a bytov bude po skončení obmedzení pohybu.

Dobrá novina 2021 prebehne v kostole pri sv. omšiach. Termín oznámime.
Koledovanie Dobrej noviny v domoch a bytoch sa v tomto ročníku nekoná.

Pozy´vame do duchovne´ho spolocˇenstva na Sˇtedry´ vecˇer o 19. hodine vsˇetky´ch farni´kov, zvla´sˇtˇ chory´ch a stary´ch, opusteny´ch, ale i rodiny a mlady´ch.
V tom cˇase sa duchovne zjednotˇme a na dialˇku prijmite pozˇehnanie i vianocˇny´ vinsˇ:

Keď Svätá noc na zem sadá,
Ježiš do sŕdc cestu hľadá.
Prijmime ho vrele, vrúcne.
Nech nás jeho láska hreje,

prežiari tmy beznádeje
v prítomnosti aj v budúcne.
V novom roku nech Vám v tvári
jeho pokoj stále žiari.

Požehnané vianočné sviatky Vám prajú Vaši kňazi
Lovro Volf a Vladimír Kutiš