Novinky - oznamy

2. nedeľa vo vianočnom období (2. januára 2022)

Na základe rozhodnutia Vlády SR a rešpektu tohto rozhodnutia biskupmi, sú všetky omše verejné pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenia COVID-19.
Kostol je otvorený, denne rozdávame sv. prijímanie a spovedáme 8:00 – 9:00, 16:00 – 18:00 (nedeľa 16:00 – 18:00)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 2.1. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30, (12:00 krsty) Všetky omše aj: youtube.com/KostolHajik
15:00 Korunka a posvätný ruženec
Pondelok, 3.1.
Najsvätejšieho mena Ježiš
18:00 70 kostol  + 30 pastoračné
Utorok, 4.1. 18:00 70 kostol  + 30 pastoračné
Streda, 5.1. 7:00 70 kostol  + 30 pastoračné
Štvrtok, 6.1.
Zjavenie Pána
8:00, 9:30, 11:00, 18:30 70 kostol  + 30 pastoračné
Piatok, 7.1. 18:00 roráty 70 kostol  + 30 pastoračné
Sobota, 8.1. 18:30 Duchovné cvičenia sv. Ignáca 70 kostol  + 30 pastoračné
Nedeľa, 9.1.
Krst Krista Pána
8:00, 9:30, 11:00, 18:30   70 kostol  + 30 pastoračné
sv. omša 9:30 youtube.com/KostolHajik

Prvá nedeľa v mesiaci. Pozývame vás o 15:00 pomodliť sa Korunku Božieho milosrdenstva i posvätný ruženec a tak vyprosovať do nového roka Božie požehnanie pre naše rodiny.

Zoberte, prosíme, pre deti obrázok s témou dnešného evanjelia.

Spovedanie a rozdávanie sv. prijímania ponúkame denne 8:00 – 9:00, 16:00 – 18:00, v nedeľu 16:00 – 18:00.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 8: r. Mártonová, Papajová, Šmihovská. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Na vianočné zbierky ste prispeli  2989 €. Pán Boh odplať!

Vo štvrtok je slávnosť Zjavenia Pána. Sv. omše ako v nedeľu. Požehnáva sa voda a krieda. Môžete si požehnať a poznačiť svoje príbytky.