Novinky - oznamy

2. cezročná nedeľa (16. januára 2022)

Rozhodnutím Vlády SR a rešpektu tohto rozhodnutia biskupmi, sú všetky verejné sv. omše pre zaočkovaných a tých, ktorí prekonali ochorenia COVID-19 v podstate bez hromadného obmedzenia.
Kostol je otvorený, denne rozdávame sv. prijímanie a spovedáme 8:00 – 9:00, 16:00 – 18:00 (nedeľa 16:00 – 18:00)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 16.1. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30, (12:00 krsty)
9:30 a 11:00 aj: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 17.1. 18:00 Sv. Antona, opáta
Utorok, 18.1. 18:00 „žiacka“, za účasti detí
Streda, 19.1. 7:00  
Štvrtok, 20.1. 18:00 + adorácia (úmysly do schránky) Spovedanie do 20:30
Piatok, 21.1. 18:00 Sv. Agnesy, panny a učenice
Sobota, 22.1. 18:30  
Nedeľa, 23.1. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30  
 

Deti zoberte si obrázok z dnešného evanjelia.

V nedeľu pozývame manželov na rodinné spoločenstvo. Začiatok o 17:00 v pastoračnom centre.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 10: r. Grečnárová, Kucharovicová, Kostolná. Upratujeme v pondelok a v piatok. (Kto by bol ochotný zapojiť sa do upratovania kostola, zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku. Budeme vás kontaktovať, vďaka)

Príprava na psp v utorok o 18:00 v kostole.

Átrium Dobrého pastiera v pondelok a v stredu o 16:30.

Modlitby matiek v stredu o 19:30 a vo štvrtok o 20:30 a modlitby otcov vo štvrtok o 20:30.