Novinky - oznamy

3. cezročná nedeľa, Nedeľa Božieho slova (23. januára 2022)

Kostol je otvorený, denne rozdávame sv. prijímanie a spovedáme 8:00 – 9:00, 16:00 – 18:00 (v nedeľu 16:00 – 18:00)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 23.1. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30, (12:00 krsty)
9:30 a 11:00 aj: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 24.1. 18:00 Sv. Františka Saleského, bisk. a učiteľ. Cirkvi
Utorok, 25.1. 18:00 žiacka“, za účasti detí
Obrátenie svätého Pavla, apoštola
Streda, 26.1. 7:00 Sv. Timoteja a Títa, biskupov
Štvrtok, 27.1. 18:00 + adorácia (úmysly do schránky) Spovedanie do 20:30
Piatok, 28.1. 18:00 Sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi
Sobota, 29.1. 18:30  
Nedeľa, 30.1. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30
 

Deti zoberte si obrázok z dnešného evanjelia.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 11: r. Čelková, Lutišanová, Pupišová, Náhliková. Upratujeme v pondelok a v piatok. (Kto by bol ochotný zapojiť sa do upratovania kostola, zapíšte sa do zoznamu vzadu na stolíku. Budeme vás kontaktovať, vďaka)

Príprava na psp v utorok o 18:00 v kostole.

Stretnutie žien, ktorých muži si robia Exodus 90 bude dnes v nedeľu o 19:30. Budeme hovoriť o tom, ako môže Exodus 90 prispieť k životu v rodine.

Vzhľadom na situáciu s COVIDOM nebolo možné koledovať Dobrú novinu po domoch a bytoch. Kto by chcel prispieť na projekty Dobrej noviny môže dnes i na budúcu nedeľu vložiť svoj dar do pokladničky pri východe. Pán Boh odplať!