Novinky - oznamy

4. cezročná nedeľa (30. januára 2022)

Kostol je otvorený, denne rozdávame sv. prijímanie a spovedáme 8:00 – 9:00, 16:00 – 18:00 (v nedeľu 16:00 – 18:00)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 30.1. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30, (12:00 krsty)
9:30 a 11:00 aj: youtube.com/KostolHajik
Pondelok, 31.1. 18:00 Sv. Jána Bosca, kňaza
Utorok, 1.2. 18:00 žiacka“, za účasti detí
Streda, 2.2. 18:00! Obetovanie Pána (Hromnice)
Štvrtok, 3.2. 18:00 + adorácia (úmysly do schránky) Spovedanie do 20:30
Sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Piatok, 4.2. 18:00 Prvý piatok v mesiaci februári
Sobota, 5.2. 18:30 Sv. Agáty, panny a mučenice
Nedeľa, 6.2. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30  
 

Deti zoberte si obrázok z dnešného evanjelia.

Dnes o 17:00 pozývame rodiny na stretnutie. Rozprávame sa o katechézach pápeža Františka  v rámci prípravy na Svetové stretnutie rodín.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 12: r. Vojtašová, Rašková, Kondelová, Melová. Upratujeme v pondelok a v piatok.

Príprava na psp v utorok o 18:00 v kostole.

V stredu je výnimočne sv. omša o 18:00 (ráno o 7:00 nie je) vzhľadom na sviatok Obetovania Pána. Pri sv. omši požehnáme tzv. hromničné sviece.

Po večernej sv. omši v stredu prosíme dobrovoľníkov o odstránenie vianočnej výzdoby.

Vo štrtok pri večernej omši budeme dávať svätoblažejské požehnanie hrdla.

V piatok pozývame na sv. prijímanie všetkých Ježišových ctiteľov. Je prvý piatok v mesiaci.

Kto by chcel prispieť na projekty Dobrej noviny môže dnes vložiť svoj dar do pokladničky pri východe. Pán Boh odplať.

Klzisko pre deti na farskom dvore za kostolom je otvorené denne do 21:00.