Novinky - oznamy

5. cezročná nedeľa (6. februára 2022)

Kostol je otvorený, denne rozdávame sv. prijímanie a spovedáme 8:00 – 9:00, 16:00 – 18:00 (v nedeľu 16:00 – 18:00)

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 6.2. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30,
9:30 a 11:00 aj: youtube.com/KostolHajik
11:00 - „za účasti detí“
Pondelok, 7.2. 18:00  
Utorok, 8.2. 18:00 žiacka, za účasti detí“
Streda, 9.2. 7:00  
Štvrtok, 10.2. 18:00 + adorácia (úmysly do schránky) Spovedanie do 20:30
Sv. Školastiky, panny
Piatok, 11.2. 18:00 Preblahoslavenej Panny Márie Lurdskej
Svetový deň chorých
Sobota, 12.2. 18:30  
Nedeľa, 13.2. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30  
11:00 - „za účasti detí“

Na projekty Dobrej noviny se obetovali 1598 €.  Pán Boh odplať.

Ďakujeme za odloženie vianočnej výzdoby. Ďakujeme za upratovanie kostola, fary, odhŕňanie snehu a prosíme o upratovanie od dnešnej nedele skupinu č. 13: r.  Marcová, Zikešová, Kulihová, Gaburová. Upratujeme v pondelok.

Deti zoberte si obrázok z dnešného evanjelia.

Počas týždňa sa stretávajú spoločenstva podľa plánu.

Príprava na psp v utorok o 18:00 v kostole.

V piatok obetujeme sv. omšu za uzdravenie chorých. Po evanjeliu udelíme našim chorým, ktorí môžu prísť na sv. omšu, sviatosť pomazania chorých.

V piatok po sv. omši stretnutie spoločenstva „Up to me“.