Novinky - oznamy

8. cezročná nedeľa (27. februára 2022)

Kostol je otvorený denne 8:00 – 18:00,  spovedanie a vybavovanie v pracovných dňoch 8:00 – 8:30, 16:00 – 18:00. V sobotu spovedáme  18:00 - 18:30. V nedeľu spovedáme počas sv. omší o 8:00, o 9:30, o 18:30

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 27.2. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30,
9:30 a 11:00 aj: youtube.com/KostolHajik
11:00 - „za účasti detí“
Pondelok, 28.2. 18:00  
Utorok, 1.3. 18:00 žiacka, za účasti detí“
Streda, 2.3. 17:00, 18:30 Popolcová streda
Štvrtok, 3.3. 18:00 + adorácia
(úmysly do schránky)
Spovedanie do 20:30
Piatok, 4.3. 18:00  - prvý piatok Pre birmovancov a mládež
Sobota, 5.3. 18:30  
Nedeľa, 6.3. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 11:00 - „za účasti detí“

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele o upratovanie skupinu č. 16: r. Hradská a Gazdíková. Upratujeme v pondelok.

V týždni je Popolcová streda – začína sa pôstne obdobie. V tento deň je prísny pôst od 18. do 60. roku, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu od 14. roku. Pri sv. omšiach sa všetci poznačíme popolom na znak pokánia (17:00 a 18:30).

Príprava na birmovku začína v piatok sv. omšou o 18:00 a následnými stretnutiami v skupinkách. Pozrite si vo výveske program až do birmovky.

V rámci prípravy na Veľkú noc vás pozývame na pôstne katechézy. Stretnutia sa konajú vždy v pondelok. Začínajú sv. omšou o 18:00 a pokračujú katechézou po omši. Sprevádzať nimi buderiaditeľ Katechetického úradu Jozef Možiešik. Začíname v pondelok 28. februára. Viac info na plagátiku.

Pre mamičky ponúkame v past. c. od 1. marca filiálnu terapiu (tréning rodičovských zručností) Viac info vo výveskách. Prihlasujte sa do 27. 2.

Pápež František nás vyzval, aby sme spoločne uvažovali, kam spolu kráčame ako Cirkev (na slovensku, v diecéze, vo farnosti). Pozývame vás na synodálne stretnutia, v rámci ktorých sa budeme modliť a rozprávať o témach Synody o synodalite. Stretnutia začínajú 6. marca o 17:00. Viac info na plagátiku.

Deti vezmite si obrázok a pôstny plagát.

Krížové cesty počas pôstu budú bývať v piatok 17:30 a v nedeľu 15:00.