Novinky - oznamy

1. pôstna nedeľa (6. marca 2022)

Kostol je otvorený denne 8:00 – 18:00,  spovedanie a vybavovanie v pracovných dňoch 8:00 – 8:30, 16:00 – 18:00. V sobotu spovedáme o 18:00. V nedeľu spovedáme od 8:00, od 9:30, od 11:00

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 6.3. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30,
9:30 a 11:00 aj: youtube.com/KostolHajik
11:00 - „za účasti detí“
Pondelok, 7.3. 18:00  
Utorok, 8.3. 18:00  
Streda, 9.3. 7:00  
Štvrtok, 10.3. 18:00 + adorácia Spovedanie do 20:30
Piatok, 11.3. 18:00  
Sobota, 12.3. 18:30  
Nedeľa, 13.3. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 11:00 - „za účasti detí“

Ďakujeme za pomoc Ukrajine. Na účet Slovenskej katolíckej charity Žilina sme previedli 3100€. Dnes je planována celoslovenská zbierka na potreby Slovenskej katolíckej charity. Ak chcete prispieť, vložte svoj dar do pokladničky pri vchode. Pán Boh odplať!

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od dnešnej nedele o upratovanie skupinu č. 17: r. Dolinayová, Masarcová, Mintálová. Upratujeme v utorok.

V rámci prípravy na Veľkú noc vás pozývame na pôstne katechézy.  Konajú sa vždy v pondelok. Začínajú sv. omšou o 18:00 a pokračujú katechézou po omši. Sprevádzať nimi buderiaditeľ KÚ Jozef Možiešik.

Pápež František nás vyzval, aby sme spoločne uvažovali, kam spolu kráčame ako Cirkev (na slovensku, v diecéze, vo farnosti) a chce  aby bol vypočutý názor každého, kto ho chce prejaviť. Pozývame vás na synodálne stretnutia, v rámci ktorých sa budeme modliť a rozprávať o témach Synody o synodalite. Stretnutia začínajú zajtra 6. marca o 17:00. Viac info na plagátiku.

Deti vezmite si obrázok a pôstny plagát.

Krížové cesty počas pôstu budú bývať v piatok 17:30 a v nedeľu 15:00.

Žilinský biskup Mons. Tomáš Galis s platnosťou od 6. marca 2022, odvoláva dišpenz od povinnosti zúčastniť sa svätej omše v nedeľu a prikázaný sviatok. Povzbudzuje veriacich, aby sa vrátili k osobnej účasti na svätých omšiach.

O spôsoboch prijímania eucharistie