Novinky - oznamy

4. pôstna nedeľa (27. marca 2022)

Kostol je otvorený od 8:00 do 18:00, spovedanie a vybavovanie denne popoludní od 16:00 do 18:00 (v stredu a v sobotu ráno od 7:30 do 8:30).

Liturgický kalendár:

Nedeľa, 27.3. 8:00, 9:30, 11:00,
18:30
15:00 Krížová cesta
9:30 a 11:00 aj: youtube.com/KostolHajik
11:00 - „za účasti detí“
14:00 Krížová cesta v prírode
Pondelok, 28.3. 18:00 Katechéza
Utorok, 29.3. 18:00 Príprava na psp
Streda, 30.3. 7:00  
Štvrtok, 31.3. 18:00 + adorácia Spovedanie do 20:30
Piatok, 1.4. 18:00 - Prvý piatok Birmovanci
Sobota, 2.4. 18:30 Exodus 90 - 6:30
Nedeľa, 3.4. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  

Ďakujeme za včerajšiu brigádu, cca 25 ľudí urobilo kus obetavej práce.

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od nedele o upratovanie skupinu č. 20: r. Mikušová, Sviteková, Surovcová, Zubčáková. Upratujeme v utorok.

Dnes pozývame rodiny s deťmi na krížovú cestu do prírody. Začiatok o 14:00 pred kostolom.

Stretnutie manželov v rodinnom spoločentve nad katechézami pápeža Františka dnes o 17:00 v pastoračnom centre.

Pozývame na pôstne katechézy. Konajú sa vždy v pondelok. Začínajú sv. omšou o 18:00 a pokračujú po omši. Sprevádza nimiriaditeľ KÚ Jozef Možiešik.

V utorok majú stretnutie  rodičia a deti pripravujúce sa na PSP.

V týždni je prvý piatok v mesiaci apríli. Pozývame vás stretnúť sa s Ježišovou milosrdnou láskou vo sviatosti zmierenia. Denne od 16:00 (v stredu od 7:00).

V piatok pokračuje príprava na birmovku sv. omšou o 18:00.

Pomoc Ukrajine. Ďakujeme za milodary na pomoc pre ukrajinských utečencov vo výške 840€. Informácie o problematike nájdete na stolíku vzadu.

Ďakujeme za tašku pre chudobných. Potraviny do tašky pred oltár pre našich chudobných  môžete prinášať počas pôstného obdobia.

Text zasvätenia Ruska a Ukrajiny nájdete vzadu na stolíku.

Duchovná adopcia počatého dieťaťa. Lístky vzadu na stolíku.

Kongregácia školských sestier nás pozýva 23. 4. od 8:30 do 17:00 do Katolíckeho domu na duchovnú obnovu slobodných mužov a žien 25+. Viac info vo výveske.

Farnosť Solinky pozýva na kurz pre rozvedených a singel rodičov Ave – nové životné plány. Viac info vo výveske.