Novinky - oznamy

Palmová (Kvetná) nedeľa (10. apríla 2022)

Ďakujeme za upratovanie kostola a prosíme od nedele o upratovanie skupinu č. 1: r. Mičicová, Turianská, Hoferová, Kusá. Upratujeme v utorok.

Pomoc Ukrajine. Ďakujeme za milodary na pomoc pre ukrajinských utečencov vo výške 460€. Informácie o problematike nájdete na stolíku vzadu.

V stredu o 17:30 majú spoveď deti pripravujúce sa na PSP.

Ďakujeme za tašku pre chudobných.

Srdečne pozývame vás i vašich príbuzných na prijatie sviatosti zmierenia v pondelok 10:00 – 11:30 (7 kňazov) a 16:00 – 18:30 (14 kňazov)

Program bohoslužieb počas Veľkej noci a prípravu na spoveď nájdete pri vchode.


10. 4. Palmová (Kvetná) nedeľa: 8:00, 9:30 (youtube.com/KostolHajik), 11:00, 18:30

11. 4. Pondelok: 7:00! - Ranná sv. omša 
Spovedanie pred Veľkou nocou na Hájiku:
10:00 – 11:30 (7 kňazov) a 16:00 – 18:30 (13 kňazov). Spovedanie chorých na požiadanie.

12. 4. Utorok: 7:00! Ranná omša
Spovedanie na Vlčincoch 9:00 – 11:30, 16:00 – 18:30

13. 4. Streda: 18:00!  Sv. omša + spovedanie od 16:00 (deti PSP o 17:30)

14. 4. Zelený štvrtok Pánovej večere: 18:00 (youtube.com/KostolHajik)
do 20:30 Hodinka “S Ježišom v Getsemany”

15. 4. Veľký piatok:
8:00 Ranné chvály + posvätné čítanie
8:30 Krížová cesta smerom na Hradisko (za každého počasia)
15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána (youtube.com/KostolHajik)
17:00 - 8:00 hod. Celonočná poklona pri Božom hrobe
20:00 Slávnostná poklona krížu + ruženec.

16. 4. Svätá (Biela) sobota: 8:00 Pokračovanie poklony pri Božom hrobe do 19:30
19:34 (západ slnka) Veľkonočná vigília zmŕtvychvstania (youtube.com/KostolHajik)
Po skončení Veľkonočné agapé (všetci sú pozvaní)

17. 4. Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania:
8:00, 9:30 (youtube.com/KostolHajik), 11:00, 18:30