Novinky - oznamy

Veľkonočná nedeľa (17. apríla 2022)

Nedeľa, 17.4.    
Pondelok, 18.4. 8:00, 9:30, 11:00 Večerná nebude
Utorok, 19.4. 7:00!  
Streda, 20.4. 7:00  
Štvrtok, 21.4. 18:00
Piatok, 22.4. 18:00  
Sobota, 23.4. 18:30  
Nedeľa, 24.4. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu    č. 2: r.  Zuskáčová, Ružbarská, Gabajová. Upratujeme v utorok.

Zajtra v našich kostoloch prebehne zbierka. Ak chcete prispieť svojim darom ku všetkému, čo sa u nás deje, môžete svoj dar vložiť do pokladničiek. Vyslovujeme úprimné Pán Boh odplať!

V utorok bude sv. omša ráno o 7:00. Žiacka sv. omša večer nebude.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme. 

V piatok o 18:00 stretnutie birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

Na budúcu nedeľu slávime titul nášho kostola – hody – sviatok Božieho milosrdenstva. Hlavná sv. omša bude večerná o 18:30. Pozývame vás pred omšou o 17:30 na koncert. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave osláv Veľkej noci (výzdoba, upratovanie, spev, služby pri oltári, technická pomoc, poskytnutie jedál, stráž pri hrobe a …)

Osobne pozdravíme aj za vás bývalých správcov farnosti: Martina, Pavla a Slavomíra.