Novinky - oznamy

3. veľkonočná nedeľa (1. mája 2022)

Nedeľa, 1.5. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 2.5. 18:00  
Utorok, 3.5. 18:00 PSP
Streda, 4.5. 7:00  
Štvrtok, 5.5. 18:00 Adorácia + spoveď
Piatok, 6.5. 18:00  
Sobota, 7.5. 18:30  
Nedeľa, 8.5. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 Krsty 12:00
Nedeľa Dobrého pastiera

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 4: r.  Michálková, Melová, Kubánková.  Upratujeme v pondelok.

Dnes je Korunka a ruženec, výmena kartičiek ružencového bratstva.

V utorok pokračuje stretnutie v rámci prípravy na prijímanie eucharistie – PSP o 18:00.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme. Modlime sa po celý týždeň za duchovné povolania. Na budúcu nedeľu bude celoslovenská zbierka na kňazské semináre. Deň otvorených dverí v nitrianskom seminári bude v sobotu. Viď plagát.

V piatok od 18:00 stretnutie birmovancov v rámci prípravy na birmovku.

Fatimská sobota. V sobotu začíname v našom kostole Fatimské sopboty. Sv. omša je o 7:00. Miništrovať pozývame dospelých mužov, otcov, ktorí boli miništrantami (spolu so synmi).

    O 8:30 v sobotu pozývame na brigádu. Pokračujeme v reštarte budovy kostola a pastoračného centra a okolia kostola.