Novinky - oznamy

5. veľkonočná nedeľa (15. mája 2022)

Nedeľa, 15.5. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 16.5. 18:00  
Utorok, 17.5. 18:00  
Streda, 18.5. 7:00  
Štvrtok, 19.5. 18:00 Adorácia + spoveď
Piatok, 20.5. 18:00  
Sobota, 21.5. 10:00 birmovka
18:30
 
Nedeľa, 22.5. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 6: r.  Zatkalíková, šilharová, Šošková.  Upratujeme v pondelok.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia do 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

Včera prebehol Deň Ducha Svätého. Ďakujeme všetkým, ktorý pomáhali, najmä animátorom. V týždni pokračujú prípravy na birmovku. V sobotu o 10:00 bude birmovka. Termíny spovedí dostali rodiny birmovancov cez email.

Na seminár sme obetovali 665€. Pán Boh odplať.

Organizátori pozývajú na Organový koncert  do Domu umenia Fatra vo štvrtok 19.mája o 19 hod.   Účinkujú - Kristián Tichák,  absolvent Konzervatória Žilina  a  Bernadetta Šuňavská, v Nemecku pôsobiaca  slovenská organistka.

Voce magna – v patok a v sobotu sa uskutoční medzinárodný festival zborového umenia. Na plagáte nájdete podrobný program.

Školské sestry sv. Františka v Žilina pozývajú na duchovnú obnovu určenú pre slobodných 25+ mužov a ženy 11. júna 2022 v čase 8:30 – 17:30 v kláštore sestier. Info ako sa prihlásiť na plagáte vo výveske.

Detské chváličky budú v sobotu o 16:30 v pastoračnom centre.