Novinky - oznamy

6. veľkonočná nedeľa (22. mája 2022)

Nedeľa, 22.5. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 23.5. 18:00  
Utorok, 24.5. 18:00  
Streda, 25.5. 7:00  
Štvrtok, 26.5. 17:00, 18:30 Nanebovstúpenie Pána
Adorácia 19:30 - 20:30+ spoveď
Piatok, 27.5. 18:00  
Sobota, 28.5. 18:30  
Nedeľa, 29.5. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

Včera bola birmovka. 61 mladých ľudí prijalo dar Ducha Svätého. Ďakujeme všetkým, ktorý pomáhali.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu    č. 7: r.  Káčerová a Svrčková.  Upratujeme v pondelok.

Vo štvrtok je prikázaný sviatok nanebovstúpenia Pána. Sv. omšu sú tradične      o 17:00 a o 18:30.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia od 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V nedeľu pri sv.omši o 11:00 bude tzv. Prvé sväté prijímanie.

Príprava v pondelok o 18:30

Fotenie všetkých detí na tablo v utorok o 17:00!

Budúcu nedeľu, prosím, prenechajte sv. omšu o 11:00 rodinám detí, ktoré idú na PSP.

Plánujme si čas:
11. 6. o 10:00 Vlčince diakonát (i náš farník Matúš Mažgut)
12. júna o 13:00 na Paľovej búde prebehne športový deň farnosti. Pozývame všetkých deti, mládež i starších.