Novinky - oznamy

7. veľkonočná nedeľa (29. mája 2022)

Nedeľa, 29.5. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  
Pondelok, 30.5. 18:00 Za účasti detí
Utorok, 31.5. 18:00 Regionálne stretnutie Modlitieb otcov
Streda, 1.6. 7:00  
Štvrtok, 2.6. 18:00 Adorácia 19:30 - 20:30+ spoveď
Piatok, 3.6. 18:00 Prvý piatok
Sobota, 4.6. 7:00!
18:30
Fatimská sobota
Nedeľa, 5.6. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 Zoslanie Ducha Svätého
15:00  Korunka + ruženec

Dnes je prvé sväté prijímanie (28 detí).

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu   č. 8: r.  Mártonová, Papajová, Šmihovská.  Upratujeme v pondelok.

V pondelok  bude sv. omša za účasti deti, kt. budú ďakovať za PSP.

V utorok privítame v našej farnosti regionálne stretnutie Modlitieb otcov. Pri sv. omši o 18:00 bude slávnostným kazateľom Ľuboš Václavek.

Vo štvrtok bude po sv. omši adorácia od 19:20, pri ktorej sa modlíme za vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V týždni je prvý piatok v mesiaci. Pozývame vás prijať sv. prijímanie presne v piatok. Pripraviť sa na to môžeme spoveďou počas týždňa 30 min. pred sv. omšami.

V nedeľu pri sv.omši o 11:00 bude Prvé sväté prijímanie (22 detí).

Príprava na PSP v stredu o 18:00. Generálka v piatok od 17:30 do 19:00.

Budúcu nedeľu, prosím, prenechajte sv. omšu o 11:00 rodinám detí, ktoré idú na PSP.

Plánujme si čas:
11. 6. o 10:00 v kostole na Vlčincoch prijme diakonskú vysviacku i náš farník Matúš Mažgut)