Novinky - oznamy

Zoslanie Ducha Svätého (5. júna 2022)

Nedeľa, 5.6. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 Zoslanie Ducha Svätého
15:00  Korunka + ruženec
Pondelok, 6.6. 18:00 Za účasti detí
Utorok, 7.6. 18:00  
Streda, 8.6. 7:00  
Štvrtok, 9.6. 18:00 Adorácia 18:40 – 20:30 + spoveď
Piatok, 10.6. 18:00  
Sobota, 11.6. 18:30  
Nedeľa, 12.6. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 Najsvätejšej Trojice

Na katolícke média sme obetovali 460€. Pán Boh odplať.

Pri východe za nachádzajú rôzne časopisy, nech sa páči zoberte si „pokrm pre dušu“.

Dnes je prvé sväté prijímanie (24 detí).

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu   č. 10: r.  Grečnárová, Kucharovicová, Kostolná.  Upratujeme v pondelok.

V pondelok  bude sv. omša za účasti deti, kt. budú ďakovať za PSP. Pozývame obe skupiny.

Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia venovaná modlitbám za nových diakonom a kňazov. Adorácia bude mať podobný formát ako štvrtková poklona. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok pozývame na sv. omšu o 18:00 a následné stretko a hry  birmovancov.

Na budúcu nedeľu, prosím, pozývame znovu deti a mládež na sv. omšu o 11:00.

Športový deň bude 12. 6. o 14:00 na Paľovej búde. Disciplíny, hry (flórbal, futbal, basketbal, volejbal, žolíky, atrakcie, občerstvenie... Začíname o 14:00.

Kto plánujete ísť, prosím, urobte čiarku na list na stole pri východe (potrebujeme približný počet kvôli množstvu gulášu). Pomoc pri org. tiež označ.

11. 6. o 10:00 v kostole na Vlčincoch prijme diakonskú vysviacku i náš farník Matúš Mažgut). Srdečne vás pozývame na túto sv. omšu i v mene Matúša.

Utorok po omši prevoz stolov + liturg. nácvik miništrovania mužov