Novinky - oznamy

Najsvätejšej Trojice (12. júna 2022)

Nedeľa, 12.6. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  
Pondelok, 13.6. 18:00  
Utorok, 14.6. 18:00 Za účasti detí
Streda, 15.6. 18:00!!! S platnosťou za slávnosť. Adorácia 18:40 – 20:30 + spoveď
Štvrtok, 16.6. 7:00, 18:00 Slávnosť Kristovho Tela a Krvi
Piatok, 17.6. 18:00  
Sobota, 18.6. 18:30 16:30 Detské chváličky
Nedeľa, 19.6. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  

Včera v kostole na Vlčincoch prijal diakonskú vysviacku i náš farník Matúš Mažgut). Modlime sa za neho.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu   č. 11: r.  Čelková, Lutišanová, Pupišová, Náhliková.  Upratujeme v pondelok.

V utorok  bude sv. omša za účasti žiakov. Po omši občerstvenie a hry.

Vo štvrtok slávime prikázaný sviatok Božieho Tela a Krvi Kristovej. Tento sviatok je spojený s tzv. „Oltárikmi“. Sv. omše budú v stredu o 18:00 s platnoťou za slávnosť a vo štvrtok ráno o 7:00 a o 18:00.  Po nej naša spoločná procesia ku kaplnke a späť. Sprievodom vyjadríme našu jednotu s Kristom. Deti si môžu pripraviť lupienky z kvetov a rozsýpať ich podľa tradície pred Sviatosťou oltárnou.

Výnimočne bude adorácia v stredu po sv. omši večer, pri ktorej sa modlime na vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V kostole B. milosrdenstva chcú prijať sviatosť manželstva v piatok 17. 6. o 14:00 Andrej Friščák z Bitarovej  a Júlia Hirjaková z Ovčiarska. 

V sobotu o 16:30 pozývame do pastoračného centra rodičov s malými deťmi na „Detské chváličky“. Program na plagáte vo výveske.

Zajtra bude Športový deň od 14:00 na Paľovej búde. Disciplíny, hry (flórbal, futbal, basketbal, volejbal, žolíky, atrakcie, občerstvenie... Začíname o 14:00.