Novinky - oznamy

13. nedeľa v cez rok (26. júna 2022)

Nedeľa, 26.6. 8:00, 9:30, 18:30 Deň rodín Žiliny
Pondelok, 27.6. 18:00  
Utorok, 28.6. 18:00 Žiacky večer
Streda, 29.6. 7:00, 17:00, 18:30 Sv. Petra a Pavla, prikázaný sviatok
Štvrtok, 30.6. 7:00, 18:00 Adorácia 18:40 – 20:30 + spoveď
Piatok, 1.7. 18:00 Mládežnícky večer
Sobota, 2.7. 7:00
15:30 sobáš, 18:30
Fatimská sobota
Nedeľa, 3.7. 8:00, 9:30, 18:30

Dnes je stretnutie rodín Žiliny na Vlčincoch od 11:00 + program do 17:00. Potom deň rodín pokračuje farským programom koncertom o 17:30 v našom kostole spojeným s večernou sv. omšou o 18:30 a agapé – stretnutie farského spoločenstva.

Dnes (nedeľa 26.6.) už nebude tzv. detská sv. omša o 11:00 (jeden kňaz môže slúžiť max. 3 omše za nedeľu a vzhľadom na dovolenky, zastupovania a iné pastoračné povinnosti to nevychádza). Každú nedeľu počas prázdnin budú bývať sv. omše o 8:00, 9:30, a o 18:30.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 13: r. Marcová, Zikešová, Kulihová, Gaburová. Upratujeme v pond. a v piatok.

V utorok počas prázdnin bude bývať sv. omša viac zameraná na žiakov a po nej pozývame žiakov na stretnutie a hry do pastoračného centra.

V stredu prikázaný sviatok Petra a Pavla. Sv. omše o 7:00, 17:00, 18:30. Pri sv. omšiach bude celoslovenská zbierka  na dobročinné diela sv. otca – tzv. Halier sv. Petra. Pri sv. omšiach budeme ďakovať za školský rok a prosiť o požehnanie na prázdniny.

Vo štvrtok je adorácia po sv. omši, pri ktorej sa modlime na vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

V piatok je prvý piatok v mesiaci júl. Pozývame všetkých začať prázdniny s Ježišom – vyspovedať sa a prijať ho vo sv. prijímaní. Spovedáme počas týždňa a v piatok od 17:00.

V piatok bude bývať sv. omša viac zameraná na mládež. Po nej stretnutie mládeže v pc.

V sobotu je Fatimská sobota. Sv. omša o 7:00. Miništrovať pozývame otcov a mužov.

V sobotu o 15:30 prijmu v našom kostole sviatosť manželstva Ján Willinger a Daniela Kubičková.

Ďakujeme za organizáciu farského športového dňa. Príspevok za občerstvenie môžete vložiť do pokladničiek. Pán Boh odplať.