Novinky - oznamy

14. nedeľa v cez rok (3. júla 2022)

Nedeľa, 3.7. 8:00, 9:30, 18:30  
Pondelok, 4.7. 18:00  
Utorok, 5.7. 8:00, 9:30, 18:00 Sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
Streda, 6.7. 7:00 Sv. Márie Goretti, panny a mučenice
Štvrtok, 7.7. 18:00 Adorácia 18:40 – 20:30 + spoveď
Piatok, 8.7. 18:00 Mládežnícky večer
Sobota, 9.7. 18:30  
Nedeľa, 10.7. 8:00, 9:30, 18:30

Na dobročinné diela pápeža Františka sme obetovali 650€ a pre žilinských ukrajincov 250€. Pán Boh odplať.

Každú nedeľu počas prázdnin budú bývať sv. omše o 8:00, 9:30, a o 18:30, v utorok večerná viac pre žiakov a po nej hry a občerstvenie v pastoračnom c., v piatok večer viac mládežnícka a po nej hry a občerstvenie v pastoračnom c.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 14: r. Rabatinová, Přikryová, Kullová. Upratujeme v pond. a v piatok.

V utorok je sviatok slovanských vierozvestov sv. Cyrila a Metoda. Kedže je voľný deň, sv. omše budú ako v nedeľu 8:00, 9:30 a 18:30.

Vo štvrtok je adorácia po sv. omši, pri ktorej sa modlime na vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

Pozývame mamičky s deťmi na Táborík mini od 11.-15. júla v čase od 9.00-11.30 do pastoračného centra. Viac informácii na plagáte vo výveske.

Cyrilometodské dni v Terchovej – viac vo výveske.

V stredu 6. júla o 17.00 v Diecéznom centre bude diskusia Cirkev a Slovensko 2030. Hosťami bude Martin Kramara, nový generálny vikár našej diecézy a Imro Gazda, redaktor denníka Postoj.

Vzadu na stolíku si zoberte knihu Antona Laučeka o jezuitskom pátrovi Vendelínovi Javorkovi, ktorý prežil roky v pracovnom tábore v Sovietskom zväze. Záver života prežil v Žiline, kde je aj pochovaný. 3€ za knihu môžete vložiť do pokladničky.