Novinky - oznamy

16. nedeľa v cez rok (17. júla 2022)

Nedeľa, 17.7. 8:00, 9:30, 18:30  
Pondelok, 18.7. 18:00 Sv. Benedikta, opáta, patróna Európy
Utorok, 19.7. 18:00  
Streda, 20.7. 7:00  
Štvrtok, 21.7. 18:00 Adorácia 18:40 – 20:30 + spoveď
Piatok, 22.7. 18:00 Sv. Márie Magdalény
Sobota, 23.7. 18:30 Sv. Brigity
Nedeľa, 24.7. 8:00, 9:30, 18:30

Každú nedeľu počas prázdnin budú bývať sv. omše o 8:00, 9:30, a o 18:30
- v utorok večerná viac pre deti a žiakov a po nej hry a občerstvenie v pastoračnom c.,
- v piatok večer viac mládežnícka a po nej hry a občerstvenie v pastoračnom c.

Ďakujeme za upratovanie kostola a fary a prosíme od dnešnej nedele skupinu č. 16: r. Hradská, Gazdíková. Upratujeme v pondelok.

Vo štvrtok je adorácia po sv. omši, pri ktorej sa modlime na vaše úmysly. Tichá adorácia trvá do 20:30. Počas adorácie spovedáme.

Pokračuje kurz Muzilienka v pondelok.

Všetkým prajeme požehnané dni prázdnin a dovoleniek.

24. júla bude 2. svetový deň starých rodičov a seniorov
Návšteva starých rodičov
Darček
Fotografia z návštevy
Niekoľko viet múdrosti
Fotografiu a niekoľko slov múdrosti starých vlož do schránky, prosím.

Môžete si zakúpiť knihu Podeľme sa s múdrosťou (14€) ako darček starým rodičom, ale vlastne je to pre mladých…