Novinky - oznamy

19. nedeľa v cez rok (7. augusta 2022)

Nedeľa, 7.8. 8:00, 9:30, 18:30 15:00 Korunka + Ruženec
Pondelok, 8.8. 12:00
15:00
18:00
Pohrebná p. Eva Holdošová
Pohrebná p. Ladislav Belanec
Sv. Dominika, kňaza
Utorok, 9.8. 18:00 Sv. Terézie Benedikty od Kríža, mučenice
Streda, 10.8. 7:00 Sv. Vavrinca, diakona
Štvrtok, 11.8. 18:00 + adorácia Sv. Kláry, panny
Piatok, 12.8. 18:00  
Sobota, 13.8. 18:30  
Nedeľa, 14.8. 8:00, 9:30, 18:30  

Dnes o 15:00 bude modlitba ruženca a Korunky Božieho milosrdenstva.

Vo štvrtok bude večerná omša a po nej adorácia do 20:30. Spovedáme do 20:30.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 18: rodina Mažgutová, Jurovcová, Masná. Upratujeme po sv. omši v pondelok alebo v piatok. 

V stredu udržbarský deň. Prosíme mužov o pomoc (výmena žiaroviek vo výške, vŕtanie do stien, naťahovanie káblov, servis dverí, maľovanie stien). Od 9:00 jedna skupina, od 17:00 druhá skupina. Prosíme dobrovoľníkov o vyčistenie sedadiel v kostole: od 9:00 jedna skupina, od 17:00 druhá skupina.

V sobotu od 8:30 umývanie okien a čistenie priestorov pastoračného centra a fary. Kto sa už rozhodol, zapíšte sa, prosím, do žltého zoznamu, ďakujeme.

V piatok 12. 8. pozývame na púť do Západných Tatier (Roháče). Pripomenieme si 2. výročie smrti saleziána dona Štefana Turanského, v podstate zakladateľa našej farnosti. Zapisujte sa do zoznamu na stolíku. Cestujeme vlastnými autami podľa dohody, čas odchodu: 7:00 z farského dvora. Prejdeme si poslednú túru dona Štefana a odlúžime sv. omšu na mieste jeho odchodu do večnosti.

Priaznivcov pri´rody a farského spolocˇenstva pozy´vame na splav Male´ho Dunaja - 29. 8. 2022 (pondelok – sˇta´tny sviatok). Plavia sa dvojcˇlenne´ a trojcˇlenne´ posa´dky na lodiach typu kanoe. Plavi´me sa v pri´pade dobre´ho pocˇasia.