Novinky - oznamy

20. nedeľa v cez rok (14. augusta 2022)

Nedeľa, 14.8. 8:00, 9:30, 18:30 15:00 Korunka + Ruženec
Pondelok, 15.8. 17:00
18:30
Nanebovzatie Panny Márie
Utorok, 16.8. 18:00 Sv. Štefan Uhorského
Streda, 17.8. 7:00  
Štvrtok, 18.8. 18:00 + adorácia Sv. Heleny
Piatok, 19.8. 18:00  
Sobota, 20.8. 14:00
18:30
sobáš
Nedeľa, 21.8. 8:00, 9:30, 18:30  

V pondelok prikázaný sviatok. Sv. omše 17:00, 18:30

Vo štvrtok bude večerná omša a po nej adorácia do 20:30. Spovedáme do 20:30.

Sviatosť manželstva chcú prijať v sobotu 20. 8. o 14:00 Ctibor Nguyen zo Žiliny a Monika Kúdelová z Konskej

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 18: rodina Kurejová, Bulková. Upratujeme po sv. omši v utorok.