Novinky - oznamy

22. nedeľa v cez rok (22. augusta 2022)

Nedeľa, 28.8. 8:00, 9:30, 18:30 15:00 Korunka + Ruženec
Pondelok, 29.8. 18:00  
Utorok, 30.8. 18:00  
Streda, 31.8. 7:00  
Štvrtok, 1.9. 18:00 + adorácia  
Piatok, 2.9. 14:00
18:00
sobáš
Sobota, 3.9. 18:30 Fatimská sobota o 18:00 v Rajeckej Lesnej
Nedeľa, 4.9. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  Začíname sv. omše za účasti detí

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 21: rodina Čižmáriková, Veselovská, Kostíková. Upratujeme po sv. omši v utorok a v piatok.

Začíname znovu zo sv. omšou o 11:00 za účasti detí. Sv. omše v nedeľu budú: 8:00, 9:30, 11:00, 18:30. Pozývame deti do detského spevokolu. Stretnutie v nedeľu hodinu pred omšou v pastoračnom centre, teda o 10:00.

Vo štvrtok bude večerná omša a po nej adorácia do 20:30. Spovedáme do 20:30.

Na splav Male´ho Dunaja - 29. 8. 2022 máme už len miesta pre náhradníkov.

V piatok 2. 9. o 14:00 sviatosť manželstva chcú prijať Patrik Janiga zo Žiliny a Simona Pešková zo Žiliny.

V piatok je prvý piatok v mesiaci. Pozývame všetkých zmieriť sa s Ježišom a s blížnymi, vyspovedať sa a prijať odpustenie a sv. prijímnie. Spovedáme  pred sv. omšami 30 min., vo štvrtok od 17:00 do 20:30 a v piatok od 17:00.

3. 9. 2022 o 18:00 sa uskutoční Fatimská sobota v Rajeckej Lesnej. Naš dekanát má patronát nad touto udalosťou. Preto u nás Fatimská sobota nebude, ale vás pozývame cestovať do Rajeckej Lesnej. Ruženec začína o 17:00 a sv. omša o 18:00.

V sobotu o 8:30 prosíme a pozývame dobrovoľníkov na brigádu: čistenie kostola i jeho okolia a pastoračného centra - príprava na školský rok.