Novinky - oznamy

23. nedeľa v cez rok (4. septembra 2022)

Nedeľa, 4.9. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 Začíname sv. omše za účasti detí o 11:00
15:00 Korunka + Ruženec
Pondelok, 5.9. 18:00 Sv. Matky Terezy
Utorok, 6.8. 18:00  
Streda, 7.8. 7:00 Sv. Košických mučeníkov
Štvrtok, 8.9. 18:00 + adorácia Narodenia Panny Márie
Piatok, 9.9. 18:00  
Sobota, 10.9. 18:30  
Nedeľa, 11.9. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 1: rodina Mičicová, Turianská, Hoferová, Kusá. Upratujeme po sv. omši v pondelok a v piatok.

Nedelné sv. omše budú: 18:30, 19:30 v sobotu, 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 v nedeľu.

V pondelok bude v katedrále sv. omša o 15:00 spolu so sestrami Matky Terezy (Misionárky lásky).

Vo  štvrtok o 9:30 bude stretnutie kňazov žilinského dekanátu v kostole na Solinkách.

Vo štvrtok bude večerná omša za nenarodený život. Predstaví sa hnutie 9 mesiacov za život.  Po sv. omši bude adorácia do 20:30. Spovedáme do 20:30.

Zbierka školských pomôcok trvá do 15.9. 2022. Pomôcky môžete od pondelka vložiť do pripravenej schránky v zadnej časti kostola. 

V novom školskom roku ponúkame:
Atrium Dobrého Pastiera (pre deti 3-6, 6-9) - 7. 9. v stredu sv. omša o 16:30 v pc
Stretnutia mamičiek s malými deťmi. Príďte v utorok o 9:30 (utorok a štvrtok 9:30 – 11:00)
Muzilienka – sept + okt – pondelok 9:00 – 10:00 10:30 – 11:30
Uptome – zapíšte sa do zoznamu

Deti, vezmite si knižočku na zbieranie obrázkov nedeľného evanjelia.