Novinky - oznamy

27. nedeľa v cez rok (2. októbra 2022)

Nedeľa, 2.10. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30  
Pondelok, 3.10. 18:00  
Utorok, 4.10. 18:00 Sv. Františka Assiského
Streda, 5.10. 7:00 Sv. Faustíny Kowalskej
Štvrtok, 6.10. 18:00  
Piatok, 7.10. 18:00 Ružencovej Panny Márie
Sobota, 8.10. 18:30  
Nedeľa, 9.10. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30   15:00 Stretnutie náhradných rodín

V týždni je prvý piatok v mesiaci. Pozývame vás v piatok prijať eucharistického Ježiša Krista. Vyspovedať sa môžete, denne 30 min. pred sv. omšou, Vo štvrtok až do 20:30, v piatok od 17:00 do 19:00.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 4: rodina Tumová, Škvareková, Bašková. Upratujeme v utorok a v piatok.

Pozývame vás do spevokolu dospelých. Stretnutie dnes v po večernej sv. omši.

Pp. dátum birmovky bude 13. mája 2023 na Bl. Pannu Máriu Fatimskú. Kto máte srdce otvorené pre mladých ľudí pozývame vás do služby animátora (vedenie stretávania a rozhovorov  malej skupinky). Prihláste sa nám kňazom.

Dodatočný (6.) zápis na birmovku (posledný): v piatok 7. 10. 2022 (birmovanec, aspoň jeden rodič, kňaz). Stretanie birmovancov začína teda 14. 10. 2022 o 18:45 v pastoračnom centre.

V stredu o 17:30 bude v kostole na Vlčincoch „Veni Sancte“ – slávnostné duchovné otvorenie školského roku na Žilinskej Univerzite. Pozývame všetkých študentov, rodičov i pedagógov.

V nedeľu o 15:00 sa uskutoční v kostole strenutie náhradných rodín. Koho zaujíma téma náhradných rodín je srdečne pozvaný.

Deti, zoberte si obrázok znazorňujúci tému dnešného evanjelia.

Katechézy neokatechumenátnej cesty – srdečne pozývame.