Novinky - oznamy

28. nedeľa v cez rok (9. októbra 2022)

Nedeľa, 9.10. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30 15:00 Stretnutie náhradných rodín
Pondelok, 10.10. 18:00  
Utorok, 11.10. 18:00  
Streda, 12.10. 7:00  
Štvrtok, 13.10. 18:00  
Piatok, 14.10. 18:00  
Sobota, 15.10. 18:30 Sv. Terézie z Avily, panny a učiteľky cirkvi
Nedeľa, 16.10. 8:00, 9:30, 11:00, 18:30

Sv. omše ako obyčajne.

V nedeľu o 15:00 sa uskutoční v kostole strenutie náhradných rodín. Koho zaujíma téma náhradných rodín je srdečne pozvaný.

Ďakujeme za upratovanie kostola a pastoračného centra. V novom týždni prosíme skupinu č. 6: rodina Zatkalíková, Šihárová, Šošková. Upratujeme v utorok a v piatok.

Deti, zoberte si obrázok znazorňujúci tému dnešného evanjelia.

Katechézy neokatechumenátnej cesty – srdečne pozývame.

Pozývame vás do spevokolu dospelých. Stretnutie dnes v po večernej sv. omši.

Prihlásil sa nám nadmerný počet birmovancov, zatiaľ 130. Potrebujeme prejednať zmenený program prípravy, priestory, pomoc dobrovoľníkov. Kto máte srdce otvorené pre mladých ľudí pozývame vás do služby animátora (vedenie stretávania a rozhovorov malej skupinky). Prihláste sa nám kňazom. Stretnutie animátorov v utorok o 18:10 v pastoračnom centre.
Kto by bol ochotný pomáhať s prípravou občerstvenia, zapíšte sa prosím, na list vzadu na stolíku. Ďakujeme.
Úvodné stretnutie birmovancov sa teda odkladá na piatok 21. októbra o 18:45!

V októbri vás pozývame na rodinnú, či súkromnú modlitbu pred ikonou Panny Márie ustavičnej pomoci. Na stolíku si vezmite obrázok s návodom na použitie.
(Misijný ruženec: malý 0,50€, veľký 1€ - podpora misií)